Di-euog o ladd drwy yrru'n beryglus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Taylor McDonnell yn gwadu'r holl honiadau

Mae dynes o Gasnewydd wedi ei chael yn ddi-euog yn Llys y Goron Casnewydd o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ar ôl iddi daro a lladd cwpl oedrannus wrth ddefnyddio ei ffôn symudol tu ôl i'r llyw.

Daeth y rheithgor i'r canlyniad ar ôl clywed bod Taylor McDonnell, 21 oed, wedi taro Denis a Joyce Drew - y ddau yn 86 oed - gan ei bod yn "canolbwyntio ar y ffôn ac nid ar y ffordd".

Roedd McDonnell yn gwadu'r ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar Ffordd Caerllion, ger Pont-hir ym mis Tachwedd 2013.

Dywedodd bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Lucy Crowther, wrth y llys bod McDonnell wedi bod yn siarad ar ei ffôn ar hyd y daith, cyn y gwrthdrawiad.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Denis a Joyce Drew yn 86 oed

Roedd Mr a Mrs Drew wedi bod yn ymweld â ffrindiau'r noson honno, cyn iddynt gael eu taro gan y diffynnydd mewn cerbyd Toyota Aygo glas pan oeddent yn croesi'r ffordd i ddychwelyd adref.

Roedd car McDonnell yn teithio ar tua 30mya pan darodd y cwpl ar y ffordd i weld ei chariad. Mynnodd y diffynnydd "nad oedd wedi gweld" Mr a Mrs Drew.

Clywodd y llys hefyd, bod Mrs Drew wedi cael ei thaflu ar ffenestr flaen y car, a bod Mr Drew wedi ei lusgo ar hyd y ffordd am 16 metr. Dywedodd McDonnell ei bod yn meddwl ar y pryd mai anifail oedd hi wedi ei daro.