Tesco: Dim tro pedol ar safle archfarchnad Porth Tywyn

  • Cyhoeddwyd
Porth Tywyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tesco yn bwriadu codi'r archfarchnad ar safle ger yr harbwr

Mae Tesco yn dweud nad ydyn nhw wedi troi eu cefnau ar gynllun i agor archfarchnad yn un o drefi glan y môr Sir Gaerfyrddin.

Derbyniodd y cwmni ganiatad cynllunio i'r safle ger harbwr Porth Tywyn, Llanelli yn 2010, ond does dim datblygiadau nac unrhyw waith adeiladu wedi digwydd hyd yn hyn.

Mae rhai o fusnesau y dref yn dweud eu bod yn amau a fydd y siop fyth yn cael ei hadeiladu a'i fod yn anodd iddyn nhw gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae Tesco yn dweud eu bod yn trafod nifer o opsiynau ar gyfer y safle.

Colledion Tesco

Mae pryder ynglŷn â chynlluniau Tesco ar ôl i'r cwmni gyhoeddi colledion.

Yn ddiweddar cyhoeddodd y cwmni y byddan nhw'n cau 43 o siopau ledled y DU, ac yn rhoi'r gorau i gynlluniau i agor 49 o archfarchnadoedd newydd.

Ond dywedodd llefarydd na fydd hynny yn effeithio ar eu cynllun i agor siop newydd ym Mhorth Tywyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae perchnogion rhai siopau yn dweud nad ydyn nhw'n gallu cynllunio at y dyfodol

Mae'r cynllun yn cynnwys gorsaf betrol a maes parcio, ac mae Tesco wedi dweud y bydd yn creu 120 o swyddi llawn a rhan amser.

Dywedodd llefarydd ar ran Tesco: "Rydym yn trafod nifer o opsiynau gyda'r cyngor, gan gynnwys y posibilrwydd o safle llai. Byddwn yn rhoi gwybod i'r gymuned leol am unrhyw ddatblygiad newydd."

Mae'r cyngor sir wedi croesawu'r datganiad diweddaraf gan Tesco.

Dywedodd y cynghorydd Meryl Gravel, aelod o Fwrdd Gweithredol y sir sydd â chyfrifoldeb am adfywio: "Mae'r cyngor yn falch o glywed bod gan Tesco dal ddiddordeb mewn datblygu Porth Tywyn, ac mae'r trafodaethau yn dangos bod gan Tesco hyder yn y ffaith bod Porth Tywyn yn le da i bobl ymweld ag e."

Tesco arall

Mae Tesco hefyd yn bwriadu agor archfarchnad newydd yn Aberystwyth, a hynny erbyn Rhagfyr 2016.

Mae'r datblygiad yn y dref wedi bod yn un dadleuol a bu'n rhaid i'r datblygwyr sicrhau gorchymyn llys er mwyn dymchwel tai ar Ffordd Glyndŵr yn y dref.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y tai ar Ffordd Glyndŵr yn Aberystwyth eu dymchwel ddechrau'r mis

Roedd un o'r trigolion, Enid Jones, wedi gwrthod gwerthu ei thŷ i'r datblygwyr.

Cafodd y tai eu dymchwel ddechrau mis Chwefror.

Yn ogystal â Tesco fe fydd siop Marks and Spencer yn rhan o'r safle newydd.

Yn ôl Cyngor Ceredigion roedden nhw'n siomedig eu bod wedi gorfod sicrhau gorchymyn llys, ond dywedon nhw bod y datblygiad yn bwysig er mwyn sefydlu Aberystwyth fel canolfan siopa o bwys.