Iawndal i deulu wedi marwolaeth claf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y teulu wedi honi nad oedd Mrs Parsons wedi derbyn y gofal cywir

Mae teulu dynes oedd wedi beio meddygon am ei marwolaeth wedi ennill iawndal ar ôl mynd a'r achos i'r Uchel Lys yn Llundain.

Bu farw Margaret Parsons yn 63 yn 2010 - 18 mis wedi iddi ddioddef trawiad yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Roedd tîm cyfreithiol y teulu yn honi fod gweithwyr meddygol wedi methu a monitro ei gofal yn ddigonol wrth i'w chyflwr ddirywio.

Roedd y Gwasanaeth Iechyd wedi gwadu unrhyw fai.

Clywodd y gwrandawiad fod Mrs Parsons yn edrych fel ei bod yn gwella wedi llawdriniaeth, ond fe newidiodd ei chyflwr o dro i dro.

Dioddefodd drawiad ar 12 Ebrill 2009, cyn dioddef anafiadau i'w hymenydd a marw'n ddiweddarach.

'Pennod drist'

Aeth y teulu a'r hen Ymddiriedolaeth Iechyd Caerdydd a'r Fro i gyfraith, gan honi fod yr ymddiriedolaeth wedi camweinyddu gofal Mrs Parsons.

Pump o blant Mrs Parsons oedd yn gyfrifol am ddwyn yr achos - Brian Parsons, 38, Julie Chinnock, 46, Clifford Parsons, 41, William Parsons, 43, a Jennifer Parsons, 38.

Fe benderfynodd y barnwr Mrs Justice Swift y dylai'r teulu dderbyn iawndal, ond ni chafodd maint yr iawndal ei gyhoeddi.

Dywedodd y bargyfreithiwr Christopher Kemp ar ran y GIG fod ei gleientiaid yn "edifar" yn ofnadwy am farwolaeth Mrs Parsons.

Daeth yr ymddiriedolaeth yn rhan o Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn Hydref 2009.

Wrth nodi fod y GIG yn gwadu unrhyw fai, ychwanegodd Mr Kemp ei fod yn gobeithio y byddai'r teulu yn gallu cau pen y mwdwl ar y benod drist hon.