Carcharu bachgen am ladrad

  • Cyhoeddwyd

Mae bachgen wnaeth ddwyn o gartref gwraig weddw 90 oed, cyn iddi gael strôc a marw, wedi cael ei garcharu.

Roedd y bachgen 16 oed wedi yfed litr o fodca cyn iddo fynd i gartref Jean Thyer yng Nghilâ, Abertawe ym mis Medi llynedd, gan ddwyn ei phwrs.

Cafwyd y bachgen yn euog o fyrgleriaeth yn Llys y Goron Abertawe fis diwethaf.

Derbyniodd y bachgen, na ellir ei enwi, ddedfryd o 10 mis o garchar - bydd yn treulio hanner o'r ddedfryd honno mewn canolfan gadw.

Clywodd y llys y bydd yn treulio gweddill y ddedfryd dan amodau gorchymyn hyfforddi.