Y gwasanaeth iechyd 'angen cymorth'

Cyhoeddwyd

Mae cyn Ysgrifennydd Cymru, David Jones AS, wedi awgrymu y dylai llywodraeth Cymru alw ar yr Adran Iechyd yn Llundain am gymorth i wella'r gwasanaeth iechyd.

Yn ôl Mr Jones, sy'n Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd, mae 'na farc cwestiwn a all llywodraeth Cymru ymdopi â rheoli'r gwasanaeth iechyd.

Yn y Daily Post, mae'n dweud: "Er yr addewidion cyson eu bod nhw'n gweithio'n galed i wella pethau, dyw pethau byth yn gwella. Maen nhw'n gwaethygu."

Yr wythnos hon, daeth i'r amlwg fod gofal mamolaeth ymgynghorol wedi'i dynnu o Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan am rhwng 12 a 18 mis tan i'r gwasanaeth iechyd allu mynd i'r afael â phryderon staffio.

Mae Mr Jones yn credu y gallai'r cyhoeddiad hwn achosi i bobl Cymru ddweud mai "digon yw digon".

Ychwanegodd: "Efallai hefyd, mai dyma fydd y catalydd i achosi i lywodraeth Cymru gyfaddef, o'r diwedd, ddifrifoldeb y problemau gofal iechyd yng Nghymru - gan droi at yr Adran Iechyd yn San Steffan i geisio newid pethau.

"Plîs, gadewch iddyn nhw wneud hynny cyn gynted â phosib."

'Afresymol'

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi ymateb i sylwadau Mr Jones drwy ddweud: "Mae hi'n afresymol awgrymu bod gofal iechyd yng Nghymru heddiw yn waeth nag yn 1999 - mae pob dull o bwys o fesur perfformiad yn dangos ei fod yn llawer gwell.

"Mae tôn a chynnwys y sylwadau yn anffodus oherwydd y pryder am y sefyllfa yng Nglan Clwyd.

"Cafodd y penderfyniad ynglŷn â gofal mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ei gymryd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am resymau diogelwch oherwydd bod ganddyn nhw gyfrifoldeb i ddarparu gwasanaethau diogel.

"Rydym yn disgwyl i'r bwrdd iechyd adfer y gwasanaethau mamolaeth ymgynghorol cyn gynted â phosib."