Dirwy i gwmni wedi marwolaeth menyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Nev Wilshire oedd cyfarwyddwr y cwmni - sydd erbyn hyn wedi ei ddiddymu

Mae cwmni o Abertawe oedd yn insiwleiddio tai wedi cael dirwy o £500,000 ar ôl i fenyw farw o wenwyn carbon monocsid.

Roedd cwmni HIS Energy - sydd erbyn hyn wedi ei ddiddymu - wedi cau ffliw y boeler nwy drwy gamgymeriad. Bu farw'r fenyw oedrannus bump awr yn ddiweddarach.

Roedd Joyce Moore - o bentre' Middleton ger Rochdale - yn 83 oed.

Yn ôl y Gweithgor Iechyd a Diogelwch, fe sylwodd gweithiwr ar y broblem - ond wnaeth o ddim diffodd y boeler, na rhybuddio am beryglon y gwall.

Cyfarwyddwr y cwmni oedd Neville Wilshire o Abertawe - oedd yn ganolbwynt cyfres deledu The Call Centre ar BBC Three.