Mwy o gefnogaeth i ddioddefwyr trais yn y cartref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae elusen i ferched wedi dweud bod cynnydd o 20% wedi bod yn nifer y merched sy'n derbyn cefnogaeth gan wasanaethau trais yn y cartref lleol yng Nghymru.

Ar ddydd Sant Ffolant llynedd, roedd 1,548 o ferched a phlant wedi gofyn am gymorth oherwydd perthynas treisgar, yn ôl Cymorth i Ferched Cymru.

Ychwanegodd yr elusen bod 50,000 o ferched yng Nghymru bob blwyddyn yn profi trais yn y cartref, un ai oherwydd eu partner presennol neu gyn-bartner.

Mae'r elusen am weld mwy yn cael ei wneud i atal trais yn y cartref yng Nghymru.

Dywedodd Eleri Butler, prif weithredwr Cymorth i Ferched Cymru: "I lawer o ferched eleni, bydd Dydd Sant Ffolant union yr un fath ag unrhyw ddiwrnod arall, gan fyw dan gysgod partner, neu gyn-bartner treisgar.

"Mae'n rhaid herio agweddau ac ymddygiad sy'n gadael i hyn barhau er mwyn i genhedlaethau'r dyfodol gael profi perthnasau diogel, teg a di-drais."

Yn 2014 mi wnaeth 27,972 o bobl dderbyn cefnogaeth gan Linell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan, sy'n cael ei rhedeg gan yr elusen.

Straeon perthnasol