Cyflog cyfartalog wedi gostwng £300 y llynedd

  • Cyhoeddwyd
Arian

Mae cyflog cyfartalog yng Nghymru wedi gostwng £300 y llynedd, yn ôl ymchwil gan TUC Cymru.

Mae'r undeb yn dweud bod gweithwyr yng Nghymru, ar gyfartaledd, wedi gweld eu cyflog yn gostwng £2,217 ers 2010, sy'n gyfystyr â chwymp o £40 yr wythnos.

Mae'r ymchwil wedi defnyddio'r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion ac wedi addasu ei gasgliadau er mwyn cymryd chwyddiant i ystyriaeth.

Dywed TUC Cymru bod cyflogau cyfartalog gweithwyr yng Nghymru wedi disgyn 8.3%, mewn termau gwirioneddol, rhwng 2010-2014, sy'n debyg i'r cwymp a welwyd ar draws y DU.

Bwlch cyflog yn cynyddu

Mae eu dadansoddiad hefyd yn pwysleisio'r bwlch cynyddol rhwng gweithwyr cyffredin a'r bobl fwyaf cyfoethog.

Dywedodd TUC Cymru y byddai wedi cymryd llai na dau ddiwrnod llynedd, ar gyfartaledd, i gyfarwyddwr un o gwmniau'r FTSE100 i ennill beth mae'r rhan fwyaf o weithwyr llawn amser Cymru yn ei ennill mewn blwyddyn.

Mae ymchwil gan Income Data Services yn dangos bod cyflogau cyfartalog cyfarwyddwyr cwmniau'r FTSE100 wedi cynyddu 40% yn 2013/14, gyda chyflog canolog cyfarwyddwyr yn fyw na £2.4m y flwyddyn.

Mae sylwadau diweddar gan Lywodraethwr Banc Lloegr yn awgrymu y bydd gan y DU lefelau isel o chwyddiant yn y dyfodol agos.

Dywedodd Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru: "Er gwaethaf y ffaith bod chwyddiant wedi gostwng yn y misoedd diwethaf, mae hi'n mynd i gymryd blynyddoedd i gyflogau pobl gyrraedd yr un lefel ag yr oedden nhw cyn y dirwasgiad."