Owen Smith: Llafur yn 'cyd-fynd â gwerthoedd pobl'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Owen Smith ganmol record Llafur Cymru wrth greu swyddi, gan ddweud bod y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cyflawni mwy na'r glymblaid gyda rhaglenni cyflogaeth ei lywodraeth.

Llafur yw'r blaid sy'n cyd-fynd â gwerthoedd pobl, meddai llefarydd y blaid ar Gymru wrth annerch cynadleddwyr ddydd Sul.

Wrth siarad yng nghynhadledd Llafur Cymru yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe, dywedodd Owen Smith bod y blaid, o dan arweiniad Ed Miliband, wedi cael ei "Mojo" yn ôl fel "plaid ddiamwys ar ochr y bobl sy'n gweithio".

Canmolodd record Llafur Cymru wrth greu swyddi, gyda'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn cyflawni mwy, meddai, na'r glymblaid gyda rhaglenni cyflogaeth ei lywodraeth.

Addawodd y byddai llywodraeth Lafur y DU yn datganoli cyfrifoldeb am y Rhaglen Waith - sy'n cael ei weinyddu ar hyn o bryd o San Steffan gan yr Adran Gwaith a Phensiynau - i Gymru.

Byddai'r rhaglen les, sy'n ceisio sicrhau bod pobl yn dychwelyd i'r gwaith, yn cael ei integreiddio â chynllun llywodraeth Cymru, Twf Swyddi Cymru.

'System drethdecach'

Addawodd "system dreth decach" ar gyfer Cymru, a dywedodd y byddai Llafur yn gweithredu i newid y gyfraith ar osgoi treth "anfoesol" i fod yn "unol â gwerthoedd pobl".

Atgoffodd y gynulleidfa o werthoedd craidd Llafur i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb, mynd i'r afael â'r bwlch mewn cyflogau a herio'r bwlch mewn disgwyliad oes wrth iddo roi ei ymrwymiad personol i greu "cymdeithas decach".

Ymosododd ar yr holl wrthbleidiau gan honni "ni yw plaid Cymru".

Yn ei farn ef, mae'r dreth ystafell wely yn profi mai'r Torïaid yw'r "gelyn go iawn yn yr etholiad hwn" a "gelyn gwirioneddol y bobl".

Ychwanegodd yr Aelod Seneddol dros Bontypridd bod Plaid Cymru "allan o gysylltiad" ac yn "amherthnasol" i wleidyddiaeth Cymru, ac "ni allaf drafferthu" i ddweud unrhyw beth am y Democratiaid Rhyddfrydol.

Straeon perthnasol