Chwaeth am y chwip?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sarah Reynolds

Faint ohonoch chi sydd wedi darllen y nofel erotig 'Fifty Shades of Grey' sydd yn y sinemâu ar hyn o bryd? Ers i gyfrol E L James gyrraedd y siopau llyfrau mae poblogeiddrwydd y math yma o lenyddiaeth wedi tyfu yn rhyfeddol. Beth felly sydd wrth wraidd y llwyddiant? Gofynnodd Cymru Fyw i'r awdur Sarah Reynolds, sydd hefyd wedi sgwennu llenyddiaeth erotig gan gynnwys 'Blood Lust' a 'Midnight Sun', am y ffenomenon a'i barn am y ffilm newydd:

'Smut' o bob lliw

Ysgrifennais i fy nofel erotig gyntaf yn 2006 pan roedd erotica dal yn i fod yn air brwnt, y math o beth y byddai pobl yn darllen tu ôl i glawr ffug.

Wedyn yn 2011, glaniodd 'Fifty Shades of Grey'. Yn sydyn roedd pawb wrthi. Erbyn hyn mae silffoedd yr archfarchnadoedd yn gwegian dan bwysau smut o bob lliw. Mae'r rhan fwyaf o'r awduron yn fenywod, ac mae'r rhan fwyaf o'r darllenwyr yn fenywod hefyd, yn ôl cynulleidfa noson gyntaf y ffilm 'Fifty Shades of Grey' yn sinema Vue Caerfyrddin nos Wener.

Sinema'n llawn menywod

Ar gyfer yr anghyfarwydd, mae 'Fifty Shades of Grey' yn dilyn hanes yr ingénue Anastasia Steele, myfyrwraig llenyddiaeth sy'n cael ei chamarwain gan Christian Grey, pishyn o filiwnydd gyda chwaeth am y chwip.

O'r 334 o seddau oedd ar gael yn y sinema, menywod oedd yn eistedd mewn tua 330 ohonynt. Roedd yn bosib i chi foddi mewn estrogen. Roedd naws y lle yn debyg i barti plu gyda phiffiadau a gwichiadau garw at bob llinell sôsi a phob un clep o'r chwip.

Fe fydde wedi difetha'r awyrgylch yn llwyr tase awyrgylch ar gael. Yn anffodus, roedd diffyg cemeg rhwng y prif gymeriadau yn meddwl nad oedd lot o gyfathrach i'w ddifetha'.

Megalomaniac dirgel

Yn dilyn ei rôl fel llofrudd yn 'The Fall' ar BBC2, roedd Jamie Dornan yn ddewis da ar gyfer y megalomaniac dirgel, Christian Grey. Yn anffodus, ni ddaeth â dim o'r perygl hynny i'r rôl yma. Yn ei wisg llwyd, roedd e'n edrych fel wyneb M&S yn lle S&M. Roedd Dakota Johnson mor bur â'r dudalen wen, a'r un mor ddiddorol hefyd.

Doedd dim cellwair fflyrtiog, dim ffraethineb rhyngddynt felly roedd eu hatyniad yn anghredadwy. Roedd digon o noethni ond gan taw menywod hetrorywiol yw'r gynulleidfa darged fe fydde fe wedi bod yn well gweld mwy o'i gorff perffaith e na'i un hi.

Rhywioldeb heb gywilydd

Er nad ydw i'n ffan mawr o'r ffilm ac er nad ydw i'n credu bod E L James yn sgwennu'r llyfrau gorau, mae ffenomenon 'Fifty Shades' wedi dod â newid pwysig i'n diwylliant. Mae'n hen bryd i fenywod drafod rhywioldeb benywaidd heb gywilydd.

Efallai, diolch i E L James, fod mwy o fenywod yn fodlon gwneud hynny ac yn ôl ffigurau gwerthiant neilltuol Ann Summers, maen nhw!

Allwedd i lwyddiant 'Fifty Shades' yw y ffaith taw cariad sydd wrth galon y stori; rhamant pur. Mae'r holl ryw cinci yn len fwg dros hen gân - gafodd ei chanu gan Jane Eyre, Elizabeth Bennett a Bridget Jones hefyd.

Hynny yw, mae'n bosib i ddyn cyfoethog, golygus a chythryblus syrthio mewn cariad, cael ei newid ac yn y pendraw gael ei achub, gan fenyw mor gyffredin â ti neu fi.

Dyna'r ffantasi fwyaf ohonynt i gyd.