Damwain Caerfaddon: Arestio dau

  • Cyhoeddwyd
damwain

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio wedi damwain lori yng Nghaerfaddon laddodd bedwar, gan gynnwys merch bedair oed.

Fe darodd lori 30 tunnell, oedd yn cael ei gyrru i lawr Lansdown Lane, yn erbyn cerbydau a cherddwyr ar 9 Chwefror.

Cafodd dyn 19 oed ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Dywedodd yr heddlu fod y dyn 19 oed a dyn 28 oed wedi eu harestio ar amheuaeth o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd.

Bu farw Mitzi Steady, pedair oed, ac mae nain Mitzi yn parhau i fod yn ddifrifol wael.

Bu farw Phil Allen, 52 oed, a Stephen Vaughan, 34 oed, y ddau o Abertawe a Robert Parker, 59, o Gwmbrân.

Disgrifiad o’r llun,
Yn bedair oed, bu farw Mitzy Steady.