Cennin, glowyr a lot o ddefaid

Cyhoeddwyd

Mae'r awr wedi cyrraedd. Am y tro cyntaf mewn 58 o flynyddoedd bydd tîm pêl-droed Cymru yn cystadlu ar un o lwyfanau mwyaf y gamp.

Bydd biliynau po lygaid y byd ar wŷr Chris Coleman, ond sut ydyn ni fel Cymru yn cael ei gweld gan bobl eraill ym mhedwar ban byd?

Faint o ystrydebau fydd yn llithro o wefusau timau sylwebu tu hwnt i Gymru yn ystod yr wythnosau nesaf dybed?

"They'll be singing in the valleys tonight!" meddai'r diweddar Tony Gubba wrth ddisgrifio buddugoliaeth enwog Wrecsam yn erbyn Arsenal yng Nghwpan FA Lloegr yn 1992. Piti nad oedd o wedi cael golwg fanwl ar y map 'na cyn traethu!

Mae'r anwybodaeth 'ma yn berwi gwaed y Cymry. Dyma olwg ar rai o'r ystrydebau eraill sydd yn ein cythruddo fel cenedl:

Mynyddoedd

Mae'n mynyddoedd ni yn eithaf gwefreiddiol, ydyn - ond rhaid peidio anghofio am y nodweddion eraill sydd ganddon ni yn ein gwlad - 870 milltir o arfordir prydferth, cannoedd o gestyll, afonydd a llynnoedd lu, ein pentrefi gwledig a'n dinasoedd prysur.

Defaid

Mae yna eithaf tipyn o ddefaid yng Nghymru, oes, ond wir, oes angen y jôcs am ein hoffter ohonyn nhw, fyth a beunydd?!

Sgidadlwch! Dwi ishio cyrraedd Bordeaux cyn nos Sadwrn!

Disgrifiad o’r llun,
Symudwch! Dwi ishio cyrraedd Bordeaux cyn nos Sadwrn!

Cocos a chawl

Yn groes i beth mae rhai pobl yn ei feddwl, tydyn ni ddim yn byw ar fara lawr, cocos a chawl. OND, mae safon bwyd y wlad yma yn anhygoel, felly does 'na ddim syndod ein bod ni'n gloddesta ar gynnyrch y wlad - cig oen gorau'r byd, ambell i beint o Brains neu gwrw Felin Foel a mynydd o gacennau cri/pice ar y maen/welsh cêcs/pice bach...

Glowyr

Cafodd y pwll glo mawr diwethaf yng Nghymru ei chau yn 2008, felly dydyn ni bellach ddim yn gorfod mynd i weithio yn y pwll glo yn 12 oed a chael bath o flaen y tân.

Disgrifiad o’r llun,
Ydyn ni i gyd yn heidio i'r pwll glo ac yn swnio fel y cymeriadau yn y ffilm 'How Green Was My Valley'?

Acen

Mae gennyn ni fyrdd o acenion, felly pam fod pawb yn mynnu honni ein bod ni i gyd yn siarad fel tasen ni'n dod o'r cymoedd? Beth am y cofis? Beth am bobl y wês wês? Beth am yr acen nene yn Rhosllannerchrugog?

The Valleys

A dydyn ni'n sicr ddim yn ymddwyn fel yr erchyllderau a ymddangosodd ar raglen MTV The Valleys...

Ffynhonnell y llun, MTV
Disgrifiad o’r llun,
Criw The Valleys - dathlu buddugoliaeth Wrecsam yn erbyn Arsenal?

"Gwlad beirdd a chantorion, pêl-droedwyr o fri"

Mae nifer o'r Cymry yn canu, ac mi allech chi ddadlau fod yna nifer helaeth o gorau gwych o amgylch y lle - ond nid yw hynny yn golygu fod pob Cymro yn gallu canu.

Mae'n siwr fod yn arai sy'n disgwyl i ni dorri allan i ganu 'We'll keep a welcome' i'w croesawu o dros y ffin.

Dyma gân mae pobl o bedwar ban byd yn ei chysylltu â chorau o Gymru, yn enwedig corau meibion, ond ydi hi wir yn gân sydd yn agos at galonnau ni'r Cymry?

Mae'n debyg ddim - mae yna lawer ganeuon eraill sydd yn achosi mwy o deimlad o falchder, fel 'Calon Lân', 'Cwm Rhondda' ac wrth gwrs, 'Hen Wlad Fy Nhadau'.

Glaw

Dydi hi ddim yn glawio DRWY'R amser, er ei bod hi'n teimlo fel hynny weithiau... Doedd na'r un diferyn i'w weld yN sir y FFlint yn ystod Eisteddfod yr Urdd

Disgrifiad o’r llun,
Brysia i fwyta yr hufen iâ 'na, mae hi'n siwr o fwrw glaw mewn 'chydig!

O ia... rygbi

Druan o'r bobl sydd ddim yn hoffi rygbi, ac mae yna rai o gwmpas. Er hynny chydig iawn ry'n ni wedi ei glywed am baratoadau taith Cymru i Seland Newydd tra bod yr holl drafod wedi bod am y bêl-droed. Fyddwn ni mor angerddol am y gamp os daw llwyddiant i fechgyn Coleman yn Ffrainc?

Disgrifiad o’r llun,
Arwyr newydd byd y campau