Dirwy o £200,000 i gwmni dur am anafiadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y digwyddiad yng ngwaith Port Talbot

Mae cwmni dur Tata wedi cael dirwy o £200,000 wedi i dri weithiwr gael eu llosgi gan fetel tawdd.

Bydd rhaid i'r cwmni, oedd yn euog o dorri'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch, dalu £11,190 o gostau.

Fe dywalltodd y metel ar lawr y gwaith dur a mynd ar dân yn ystod y digwyddiad ar safle'r cwmni ym Mhort Talbot ym mis Ebrill 2013.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Kelvin Watts, 50 oed o Bort Talbot a gyrrwr craen o dan hyfforddiant, wedi ceisio dianc ond iddo gael ei losgi'n ddifrifol.

Treuliodd sawl diwrnod yn yr ysbyty ac nid yw wedi cael gwaith ers hynny.

'Tystiolaeth glir'

Cafodd ei ddau gydweithiwr losgiadau ac er eu bod yn ôl yn y gwaith ni all y ddau wynebu gyrru craen na mynd i'r adran ble oedd y digwyddiad.

Wedi'r achos dywedodd Joanne Carter, Arolygydd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch: "Roedd tystiolaeth glir nad oedd digon o gynnal a chadw, fod yr hyfforddi'n anghyson ac nad oedd rheolwyr yn deall problemau'r gweithwyr.

"O gofio bod lletwad yn cynnwys 300 o dunelli metrig o fetel tawdd roedd angen mesurau rheoli oedd yn gant y cant."

Mae'r cwmni wedi dweud bod system gamera wedi ei gosod, y goleuo wedi gwella a rheolwyr yn cadw golwg fanwl ar y drefn bob cam.

Dywedodd llefarydd ar ran Tata eu bod wedi "cymryd sawl cam i sicrhau na fydd digwyddiad tebyg yn digwydd eto".

"Iechyd a diogelwch ein gweithwyr a chontractwyr yw ein blaenoriaeth fwyaf.

"Mae Tata Steel yn rhoi pwyslais ar greu diwylliant cryf o ddiogelwch yn y cwmni ac i geisio gwella ein prosesau."