Disgwyl i Gyngor Caerdydd orwario o tua £9m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Lewis Clarke/Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn ymdrechu i dorri £41m o'i gyllideb yn 2015/16

Mae'n debyg y bydd Cyngor Caerdydd yn gorwario o tua £9m yn y flwyddyn ariannol yma.

Disgrifiodd eu cyfarwyddwr corfforedig, Christine Salter, y sefyllfa fel "rheswm sylweddol o bryder" mewn adroddiad fydd yn cael ei drafod ddydd Mawrth.

Daw hyn ychydig ddyddiau ar ôl i'r cyngor gyhoeddi y gall hyd at 600 o swyddi gael eu colli fel rhan o'i ymdrechion i dorri £41m o'i gyllideb yn 2015/16.

Mae'r rhan fwyaf o'r gorwario wedi dod o ofal iechyd a chymdeithasol, gwasanaethau plant ac addysg.

Mae adrannau'r cyngor wedi cael eu gorchymyn i adolygu eu systemau recriwtio, gweithwyr o asiantaethau ac oriau ychwanegol dewisol cyn mis Ebrill.

Dywedodd arweinydd y gwrthbleidiau, Judith Woodman o'r Democratiaid Rhyddfrydol: "Os oes gennych chi weinyddiaeth sydd ddim yn gallu cyflwyno cyllid addas a gweithio o fewn y cyllid yna, dylen nhw ddim bod yn y swydd mewn gwirionedd."

Mae BBC Cymru wedi gofyn i'r cyngor i wneud sylw.