Cyn-faer Arberth yn cyfaddef dwyn gan glwb pêl-droed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn erbyn Williams yn barod i ddechrau heddiw ond newidiodd Williams ei ble

Mae cyn-faer Arberth, Colin David Williams, wedi cyfaddef dwyn £400 gan glwb pêl-droed y dref.

Yn Llys y Goron Abertawe, fe wnaeth ei ferch, Wendy Williams, 50 oed, wadu'r un cyhuddiad. Cafodd hyn ei dderbyn a chafwyd hi'n ddieuog.

Roedd yr achos yn erbyn y ddau yn barod i ddechrau heddiw ond newidiodd Williams, 73 oed, ei ble ar ôl trafodaethau rhwng y bargyfreithwyr.

Dywedodd cyfreithiwr Williams ei fod yn barod i gyfaddef dwyn £400 rhwng mis Hydref 2011 a mis Tachwedd 2012 ond nid honiadau'r clwb ei fod wedi dwyn £6,000.

Daeth yr arian oherwydd hyrwyddiad tebyg i loteri oedd yn cael ei redeg gan Williams ar ran y clwb.

Mae Williams, gafodd ei ddewis yn faer Arberth ar bum achlysur, wedi ei ryddhau ar fechnïaeth nes y bydd yn cael ei ddedfrydu ar 18 Mawrth.