Streic athrawon: Cyngor yn siomedig

  • Cyhoeddwyd
PenweddigFfynhonnell y llun, Google

Mae'r undeb NASUWT wedi cadarnhau y bydd athrawon Ysgol Penweddig, Aberystwyth yn mynd ar streic yr wythnos nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ceredigion fod yr ysgol a'r cyngor wedi siomi'n fawr bod yr NASUWT a'i aelodau wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol.

Mae'r undeb wedi hysbysu'r cyngor, y bydd streic yn cael ei gynnal ar 24-26 Chwefror 2015.

Cafodd streic flaenorol yn yr ysgol ei chanslo wedi i'r undeb a'r cyngor gytuno i gynnal trafodaethau pellach ar y funud olaf.

Mae'r undeb wedi dweud yn y gorffenol bod eu haelodau yn gweithredu oherwydd eu bod nhw'n anfodlon gydag arferion rheoli'r ysgol, eu prosesau disgyblu, y drefn monitro a scriwtineiddio llym a chynnydd yn eu pwysau gwaith.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigionn: "Mae'r ysgol a'r cyngor fel eu gilydd yn gadarn o'r farn bod y gweithredu diwydiannol arfaethedig yn ddiangen.

"Nid ydym yn argyhoeddedig bod unrhyw fath o sail ar gyfer gweithredu diwydiannol. Mae'r Ysgol a'r Cyngor wedi bod yn trafod yn rheolaidd gyda phob undeb llafur cydnabyddedig ynglyn â'r materion sydd wedi cael eu codi mewn cysylltiad gyda Ysgol Penweddig.

"Yr NASUWT yw'r unig undeb sydd wedi penderfynu o blaid gweithredu diwydiannol.

Disgyblu aelod o staff

"Fe allwn gadarnhau bod proses disgyblu yn cymryd lle yn erbyn aelod o staff yn Ysgol Penweddig. Nid yw'n briodol i wneud unrhyw sylw pellach ar y broses ond fe allwn gadarnhau bod cyflogaeth aelod o staff wedi dod i ben ar sail ymddygiad.

"Roedd yr aelod staff dan sylw eisoes wedi derbyn rhybudd terfynol cyn cychwyn y broses ddisgyblu diweddar. Golyga natur y cyhuddiadau diweddar bod goblygiadau statudol ar yr ysgol a'r Cyngor i gynnwys trydydd parti wrth ymchwilio'r honiadau disgyblu.

"Mae'r Ysgol a'r Cyngor wedi dilyn eu polisiau a'u prosesau eu hunain, ac hefyd wedi cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru a chyfraith cyflogaeth wrth gynnal y broses ddisgyblu. Daeth y diswyddiad yn dilyn y rhybudd terfynol a oedd yn bodoli eisoes.

"Fe fydd y mater yn cael ei gyfeirio i Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru. Rydym yn annog yr NASUWT i ailystyried eu safbwynt ac i dynnu'r hysbysiad am weithredu diwydiannol yn ôl."

Mae'r Ysgol a'r Cyngor yn mynnu eu bod wedi ymddwyn ac wedi cynnal y broses ddisgyblu yn gwbl gywir ac ei bod yn hollol anaddas i'r NASUWT weithredu diwydiannol yn yr amgylchiadau yma.