GIG Gogledd Cymru: 'Cerdded mewn i ddinistr'

Daniel Davies
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysbyty Maelor Wrecsam yn un o'r canolfannau ble gallai llawdriniaeth brys cyffredinol gael eu cynnal

Mae'r GIG yn "cerdded mewn trwmgwsg i mewn i ddinistr" yng ngogledd Cymru drwy beidio gwneud newidiadau i ysbytai, yn ôl un o swyddogion y gwasanaeth iechyd.

Mae cynlluniau yn cael eu trafod i ganolbwyntio ar lawdriniaeth brys mewn dau ysbyty yn y gogledd yn lle tri.

Bydd y ddau ysbyty yn cael eu dewis o blith Maelor, Wrecsam, Ysbyty Gwynedd ym Mangor a Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Mae Bwrdd Betsi Cadwaladr yn dweud bod angen i rai gwasanaethau gael eu canoli gan eu bod yn cael eu hymestyn yn ormodol ar hyn o bryd.

Er y byddai llawdriniaeth brys cyffredinol yn parhau mewn dau ysbyty, fe fydd y trydydd - nad yw wedi cael ei ddewis eto - yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llawdriniaethau sydd wedi eu cynllunio.

Mae'r bwrdd iechyd yn ystyried amrywiaeth o opsiynau a newidiadau a fydd yn cael eu cyhoeddi ym mis Ebrill.

'Cerdded mewn trwmgwsg'

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol Betsi Cadwaladr, Matthew Makin bod y bwrdd yn ymateb i boblogaeth sy'n heneiddio, eu bod eisiau rhoi'r gorau ar "or-ddibyniaeth" o ddefnyddio ysbytai i ofalu am bobl, ac anawsterau recriwtio meddygon ar gyfer pob arbenigedd ar draws y DU.

"Felly ar hyn o bryd rydym yn wynebu heriau mawr, ac os ydym yn gwneud dim, yn syml, byddem yn cerdded mewn trwmgwsg i mewn i ddinistr," meddai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Matthew Makin yn dweud fod nifer o opsiynau yn cael eu hystyried

Mae pryder ymhlith rhai aelodau o staff am y newidiadau, yn enwedig yng Nglan Clwyd, sy'n ofni y bydd eu hysbyty yn cael ei ddewis, yn ôl nifer o negeseuon e-bost a ddatgelwyd yn ddiweddar.

Rhaniadau dwfn

Dywedodd AC Plaid Cymru, Llŷr Gruffydd: "Dylai'r ystyriaeth bwysicaf mewn unrhyw newid yn y gwasanaeth iechyd gael ei harwain yn glinigol, mae'n rhaid arwain gyda barn broffesiynol gan arbenigwyr meddygol.

"Ac mae'r hyn sydd wedi dod i'r amlwg yn y negeseuon e-bost, wrth gwrs, wedi dangos nad dyma'r achos."

Gall BBC Cymru hefyd ddatgelu fod y Cyngor Iechyd Cymuned leol (CIC) wedi rhybuddio bod rhaniadau dwfn ymysg staff.

Mewn llythyr at arweinyddiaeth y bwrdd, dywedodd cadeirydd a phrif swyddog y CIC y byddai gweithdy ym mis Ionawr "wedi bod yn iawn ar gyfer y sefyllfa bum mlynedd yn ôl pan aed i'r afael yn gyntaf a gwasanaethau cynaliadwy, ond erbyn hyn, mae'n rhu hwyr ac yn druenus o brin ar fanylion".