BBC Cymru Fyw

99% o blaid dod a gwlâu yn ôl i ysbyty Stiniog

Published
image copyrightOther
image captionCollwyd gwlâu yn Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog bron i ddwy flynedd yn ôl
Pleidleisiodd fwyafrif llethol o dros 99% o blaid dod a gwlâu yn ôl i'r ysbyty lleol ym Mlaenau Ffestiniog ddydd Iau.
Cafodd y penderfyniad i gynnal y refferendwm ei sbarduno ym mis Ionawr, ar ôl i 1,000 o bobl fynychu cyfarfod cyhoeddus yn Ysgol y Moelwyn.
Y cwestiwn a ofynnwyd oedd 'A ddylai gwlâu i gleifion, X-ray ac uned mân anafiadau fod yn rhan o unrhyw gynlluniau am ddyfodol Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog?'
Pleidleisiodd 1,688 o bobl o blaid, a 5 yn erbyn - allan o'r 3,248 o etholwyr cymwys.
Cafodd refferendwm tebyg ei gynnal ym mis Hydref dros ddyfodol ysbyty cymunedol Fflint.
Ni fydd y bleidlais yn golygu mai dyma benderfyniad terfynol y bwrdd iechyd.