Gwrthod Kizzy Crawford yn America

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Kizzy Crawford yn un o artistiaid cynllun Gorwelion 2014

Mae'r gantores Kizzy Crawford ar ei ffordd adre o'r Unol Daleithiau... heb gael cyfle i ganu'r un nodyn.

Roedd Kizzy - un o artistiaid cynllun Gorwelion BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru i artistiaid ifanc - ar ei ffordd i berfformio yng Ngŵyl Folk Alliance.

Ond ni chafodd fynediad i'r wlad, gyda swyddogion yn ei gorfodi i ddal yr awyren nesaf yn ôl i Brydain.

Roedd hi wedi hedfan o Toronto yn Canada ddydd Mercher cyn mynd ymlaen i Chicago gyda'i basydd Efan a rheolwr y daith.

Gan nad oedd hi'n cael ei thalu am berfformio yn yr Ŵyl, roedd ei asiant wedi trefnu fisa ymwelydd iddi fynd i'r Unol Daleithiau, ond roedd swyddogion mewnfudo o'r farn y byddai'r Ŵyl wedi elwa'n ariannol o'i phresenoldeb, ac felly fe wnaethon nhw wrthod caniatáu iddi fynd ymlaen i Chicago.

Yn wreiddiol fe gafodd y ddau arall fynd ymlaen, ond ar ôl gwrthod Kizzy fe gafodd y ddau eu galw'n ôl a'u gwrthod hefyd.

Fe dreuliodd y tri noson mewn gwesty yn y maes awyr cyn medru dal yr awyren gyntaf adre ar ôl ceisio cael lle ar saith awyren arall.

Dywedodd asiant Kizzy Crawford wrth BBC Cymru Fyw:

"Roedd Kizzy'n teithio gyda'i basydd a rheolwr taith. Roedd yr un fisas a gwaith papur gan y tri ohonyn nhw.

"Fe wnaethon nhw adael y basydd a'r rheolwr taith i mewn, ond am ryw reswm fe benderfynon nhw wrthod gadael Kizzy i mewn i'r U.D.

"Roedd yn ddiwrnod siomedig iawn i Kizzy gan ei bod wedi treulio misoedd yn paratoi am y daith yma, ac roedd hi i fod i berfformio sawl set yn y Folk Alliance Festival."

Mae Kizzy Crawford bellach wedi cyrraedd yn ôl i Lundain, ac yn gobeithio bod nôl yng Nghymru yn ddiweddarach.