BBC Cymru Fyw

£80m ar wella cysylltiadau economaidd rhwng Iwerddon a Chymru

Published
image captionUn o'r sectorau allweddol yw twristiaeth
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun ar gost o £80m i wella cysylltiadau economaidd rhwng Iwerddon a Chymru.
Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau etifeddiaeth, twristiaeth a rhai'n ymwneud â newid hinsawdd.
Yr ardaloedd fydd yn elwa fwya fydd gogledd a gorllewin Cymru a de-ddwyrain Iwerddon.
Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt fod partneriaeth y Rhaglen Gydweithredu'n "unigryw" ac y byddai'r arian yn adeiladu ar "gyd-ddyhead am dwf economaidd a chreu swyddi".
Ychwanegodd Brendan Howlin TD, Gweinidog Diwygio a Gwariant Cyhoeddus Iwerddon: "Rwy'n falch iawn bod Ewrop wedi cymeradwyo Rhaglen Gydweithredu newydd Iwerddon-Cymru.
"Bydd yn buddsoddi mewn prosiectau sy'n cefnogi arloesi mewn technolegau, cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau ac o fudd i gymunedau arfordirol."