Bachgen ar goll: Cyfarfod gweddi

  • Cyhoeddwyd
Cameron Comey
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Cameron ei weld ddiwethaf yn chwarae ger Afon Tywi yn ardal Tanerdy brynhawn Mawrth

Bu arweinwyr crefyddol ardal Caerfyrddin yn cynnal cyfarfod o weddi a goleuo canhwyllau fore Gwener i feddwl am Cameron Comey, sydd wedi bod ar goll ers dydd Mawrth.

Roedd dros 140 o bobl yn y gwasanaeth yn Eglwys Sant Pedr, Caerfyrddin, yn cynnwys aelodau o'r gwasanaethau brys sydd wedi bod yn rhan o'r chwilio yn y dyddiau diwethaf.

Cafodd Cameron ei weld diwethaf yn chwarae ger Afon Tywi yn ardal Tanerdy, Caerfyrddin brynhawn Mawrth gyda'i frawd.

Disgwylir i'r ymdrechion i chwilio amdano ail-gychwyn yn ystod dydd Sadwrn.

Ddydd Iau a dydd Gwener, roedd 50 o bobl yn chwilio amdano, gan gynnwys Heddlu Dyfed-Powys, y gwasanaeth tân, Gwylwyr y Glannau a thimau bad achub.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros 140 o bobl yn y gwasanaeth yn Eglwys Sant Pedr, Caerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Goleuwyd canhwyllau fel rhan o'r gwasanaeth