BBC Cymru Fyw

Rhybudd am lanw uchel dros y penwythnos

Published
image captionRoedd llanw uchel yn Aberaeron, Ceredigion fore Sadwrn.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus ger y glannau dros y penwythnos gan y gallai llanw uchel tymhorol greu amgylchiadau peryglus.
Mae disgwyl y bydd llawn uchel yn effeithio ar ran fwyaf o ardaloedd y glannau, ond mae disgwyl i'r llanw fod ar ei uchaf ar hyd arfordir y de - o Benfro i Gas-gwent.
Fe allai'r ardaloedd hyn weld llifogydd yn lleol.
Mae rhybudd llifogydd mewn grym o Gaerfyrddin i aber yr Afon Gwy, tra bod yr A466 ar gau yn Nhyndyrn, Sir Fynwy.
Mae disgwyl i'r llanw fod ar ei uchaf yn ystod bore a nos Sadwrn, cyn gostwng eto o dddydd Sul ymlaen. Er hynny mae rhagolygon y tywydd ar gyfer dechrau'r wythnos yn ansefydlog, ac fe allai gwyntoedd cryfion greu trafferthion.