Cau canolfanau hofrennydd yr heddlu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP

Bydd dau o safleoedd gwasanaeth awyr yr heddlu yng Nghymru yn cau yn ystod y flwyddyn nesaf.

Disgwylir i'r ganolfan yn Rhuddlan, Sir Ddinbych, gau ym mis Medi, a bydd canolfan Penbre, Sir Gaerfyrddin, yn cau ym Mis Ionawr .

Yn ôl rheolwyr y gwasanaeth mae'n rhaid iddyn nhw gyflwyno newidiadau er mwyn gwneud arbedion.

Yn ôl Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys, Christopher Salmon, mae'r penderfyniad i gau canolfan Penbre yn "siomedig dros ben".

Mae'r gwasanaeth awyr wedi penderfynu cau'r ganolfan oherwydd yr angen i wneud toriadau o 14% i'w cyllideb erbyn 2018.