Cludo cerrig i drwsio llwybrau ar Fannau Brycheiniog

  • Cyhoeddwyd
Bannau BrycheiniogFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r gwaith o gludo cannoedd o dunelli o falurion grug a cherrig mân i atgyweirio llwybr cerdded ar ben y Bannau Brycheiniog yn dechrau ddydd Llun.

Mae'r gwaith yn rhan o gynllun i atgyweirio llwybr troed a chors mawn sydd wedi ei ddifrodi ar y Mynydd Du.

Mae'r gwaith atgyweirio wedi ei ariannu ar y cyd gan £200,000 o arian Llywodraeth Cymru, i wella bioamrywiaeth ar y mynyddoedd.

Mae'r deunydd yn cael ei gludo ar y mynydd gan hofrennydd ac fe ddylai'r gwaith ar y llwybr a'r gors gael ei gwblhau o fewn pythefnos.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ystâd Glanusk a Chymdeithas Porwyr y Mynydd Du i gyd yn cymryd rhan yn y gwaith.