350 o bobl mewn gwylnos i fachgen sydd ar goll

  • Cyhoeddwyd
Pont
Disgrifiad o’r llun,
Torf wedi ymgynull ar gyfer gwylnos ar Bont King Morgan yng Nghaerfyrddin

Mae gwylnos wedi cael ei gynnal yng Nghaerfyrddin ar gyfer y bachgen ysgol Cameron Comey, sydd ar goll ers dydd Mawrth.

Daeth tua 350 o bobl ynghyd i oleuo canhwyllau o obaith ar gyfer y bachgen 11 oed, a syrthiodd i mewn i'r Afon Tywi wrth chwarae gyda'i frawd.

Cynhaliwyd y seremoni ar Bont King Morgan nos Sul wrth i'r chweched dydd o chwilio am Cameron ddod i ben.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys, bydd y chwilio yn ailddechrau fore Llun.

Roedd aelodau o deulu Cameron hefyd yn bresennol yn y wylnos.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd canwyllau eu cynna gan aelodau o deulu Cameron.

Dywedodd trefnydd yr wylnos, Jenny Fox: "Dwi jyst yn teimlo fod angen i ni ddod at ei gilydd fel cymuned.

"Roedd angen i ni wneud ymdrech ar gyfer y teulu a dangos ein cefnogaeth."

Mae'r seremoni yn dilyn gwasanaeth yn Eglwys San Pedr yng Nghaerfyrddin ddydd Gwener, lle ddaeth dros 140 o bobl, gan gynnwys cynrychiolwyr o'r gwasanaethau brys ac Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth (ysgol Cameron) ynghyd.

Disgrifiad o’r llun,
Fe aeth Cameron ar goll tra'n chwarae efo'i frawd ddydd Mawrth.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd pobl yn defnyddio eu ffonau symudol yn ogystal â chanhwyllau yn y wylnos.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y chwilio yn parhau ddydd Sul er gwaethaf amodau tywydd garw.