Y Dewis yn dewis

Cyhoeddwyd
Dewi Sant

Heddiw mae Cymry ledled y byd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Yn ôl Rhigyfarch ap Sulwen, ar 1 Mawrth 589 bu farw Dewi, a dyna'r rheswm rydyn ni'n dathlu ei fywyd heddiw.

Mae Cymru Fyw wedi gofyn am negeseuon gan rai o'r Cymry amlycaf o'r enw Dewi, er mwyn clywed beth yw eu gobeithion dros y flwyddyn nesaf a phwysicrwydd y diwrnod yma iddyn nhw.

Dewi Llwyd: "Os mai sôn am bwysigrwydd y pethau bychain wnaeth Dewi Sant, weithiau 'does dim osgoi'r achlysuron mawr, a dau o'r rheiny fydd yn hawlio fy sylw i yn y misoedd nesaf.

"Y naill, gobeithio, yn un difyr a'r llall yn un dedwydd, y ddau'n golygu oriau o drafod a pharatoi, ac yn eu gwahanol ffyrdd, y ddau'n hynod arwyddocaol! Etholiad 2015, a phriodas deuluol!"

Dewi Prysor: "Ar ôl gorffen sgwennu'r nofel newydd, dwi isio treulio amsar efo'r teulu, a chael cyfla i ymlacio a gweithio ar brosiectau creadigol sydd ar y gweill ers blynyddoedd, bellach.

"O ran Cymru, be dwi isio ydi i'r tîm pêl-droed cenedlaethol lwyddo i gyrraedd gemau terfynol Pencampwriaeth Ewro 2016. C'mon Cymru!"

Dewi Griffiths: "Mae Dydd Gŵyl Dewi wedi bod yn bwysig i mi erioed - mae'n rhoi braint dofn i mi o fod yn Gymro. Roedd fy Neiniau a Teidiau i gyd yn medru'r Gymraeg, ac dwi'n cofio'r arferion ar 1 Mawrth.

"Dwi'n cofio mynd i gapel Bethesda, Ton Pentre, ar gyfer gwasanaethau Gŵyl Dewi, ac hefyd yn yr ysgol ramadeg. Mae'n braf nawr cael mynd i weld yr wyrion yn cymryd rhan yn y gwasanaethau fel oeddwn i'n arfer gwneud."

Dewi Pws: "Bo' Duw yn danfon angel UNIAITH GYMRAEG i'r byd, i egluro shwt ma' mynd i'r nefoedd........Hedd ...perffaith hedd.

"....a bod Rhiannon y wraig ddim yn ffeinido mas amdana i a Mrs Dilys Davies, 42 Ffordd Ty'n Twll, Caerdydd, o wps…damo."

Dewi Rhys: "Gobeithio caiff fy merch raddau boddhaol yn ei arholiadau TGAU eleni. Annog y boblogaeth i ddefnyddio eu pleidlais yn yr etholiad cyffredinol fis Mai. Cyflawni fy nhasgau sydd ar fy rhestr, yn enwedig gwaith ysgrifennu."