Athrawes yn gwadu ymddygiad annerbyniol mewn gwrandawiad

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Gynradd HeolgerrigFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jill Elizabeth Evans yn bennaeth Ysgol Gynradd Heolgerrig rhwng 2005 a 2011

Mae cyn-bennaeth ysgol gynradd ym Merthyr Tudful wedi ymddangos mewn gwrandawiad disgyblu wedi ei chyhuddo o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Clywodd panel Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru naw cyhuddiad yn erbyn Jill Elizabeth Evans, 54, oedd yn bennaeth Ysgol Gynradd Heolgerrig rhwng 2005 a 2011.

Mae'r cyhuddiadau, sy'n dyddio o 2007 i 2010, yn ymwneud a bwlio a cham ddefnyddio arian.

Dywedodd Gwilym Roberts-Harry, sy'n amddiffyn Ms Evans, bod y cyn-brifathrawes yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei herbyn, a bod ganddi record dda fel athrawes gyda dros 20 mlynedd o brofiad.

Mae'r cyhuddiadau yn erbyn Ms Evans yn cynnwys bwlio a phoenydio aelodau o staff yr ysgol, cam ddefnyddio arian, peidio delio gyda materion iechyd a diogelwch yn yr ysgol a pheidio sicrhau bod yna oruchwyliaeth yn y dosbarth.

Honnir hefyd bod Ms Evans wedi caniatáu i staff gael torri eu gwalltiau gan berson proffesiynol yn ystod oriau ysgol ac ar dir yr ysgol.

Mae'r gwrandawiad yng Nghaerdydd yn parhau.