Roger Lewis yn gadael URC

  • Cyhoeddwyd
Roger LewisFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mr Lewis yn gadael Undeb Rygbi Cymru ar 31 Hydref ar ddiwedd Cwpan y Byd

Mae Prif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru a Stadiwm y Mileniwm, Roger Lewis, wedi cyhoeddi y bydd yn gadael yr Undeb ym mis Hydref pan fydd cystadleuaeth Cwpan Rygbi'r Byd 2015 wedi dod i ben.

Bu Mr Lewis, sy'n 60 oed, yn ei swydd gydag URC am naw mlynedd wedi iddo ymuno yn 2006 o'i swydd flaenorol fel rheolwr gyfarwyddwr ITV Wales.

Fe fydd Mr Lewis yn gweithio'n agos gyda chadeirydd URC ac aelodau eraill o'r bwrdd er mwyn ceisio sicrhau trosglwyddo'r awenau yn daclus pan fydd yn ymadael ar 31 Hydref, 2015.

Daw'r cyhoeddiad wedi i adroddiad blynyddol URC ym mis Hydref y llynedd ddangos bod yr undeb wedi dyrannu £22.5m ar gyfer pob lefel o'r gamp yng Nghymru - y swm uchaf erioed - yn ogystal â thalu £4.5 miliwn arall oddi ar ddyled i'r banc.

Ond nid yw Mr Lewis heb ei feirniaid. Yn 2007 fe ddaeth ei natur ddigyfaddawd i'r amlwg pan roddodd y sac i hyfforddwr Cymru ar y pryd - Gareth Jenkins - mewn maes parcio gwesty yn dilyn methiant y tîm yng Nghwpan y Byd 2007.

Roedd hefyd yn ffigwr amlwg yn y ffrae rhwng yr Undeb a Rhanbarthau Rygbi Cymru'r llynedd cyn i'r ddwy ochr gyfaddawdu a chreu cytundeb newydd arweiniodd at gytundebau deuol i chwaraewyr Cymru.

"Cyfraniad enfawr"

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, Gareth Davies:

"Rydym yn cydnabod y cyfraniad enfawr y mae Roger wedi ei wneud i'r twf yn rygbi Cymru ar y cae ac oddi arno, ac yn parchu ei benderfyniad i sefyll o'r neilltu ar ôl Cwpan y Byd sy'n rhoi amser i ni ddod o hyd i olynydd ac i adeiladu ar lwyddiant Roger."

Fe fydd y chwilio am brif weithredwr newydd i'r grŵp yn dechrau ar unwaith.

Dywedodd Roger Lewis ei hun:

"Mae'r amser yn iawn i mi gamu o'r neilltu ar ddiwedd cyfnod eithriadol wrth y llyw gydag Undeb Rygbi Cymru.

"Bu'n daith wych a chofiadwy ar y cae ac oddi arno a hoffwn ddiolch i Fwrdd URC am eu cefnogaeth yn ystod cyfnodau heriol, ac i fy nghydweithwyr am eu cefnogaeth hael yn bersonol ac yn broffesiynol.

"Wedi naw mlynedd fel Prif Weithredwr y Grŵp mae'n amser i mi symud ymlaen, a thrwy gyhoeddi hyn o flaen llaw rydym am sicrhau bod y newid yn cael ei reoli er budd gorau rygbi Cymru.

"Rwy'n hynod falch o'r hyn yr ydym wedi cyflawni dros y naw mlynedd diwethaf.

"Mae URC mewn sefyllfa gref i fachu ar y cyfleoedd, ac i wynebu heriau'r dyfodol, ac rwy'n dymuno'n dda i fy olynydd am yr antur sydd o'n blaenau."

Yr effaith ar Gatland?

Wrth drafod ymadawiad Roger Lewis mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth, dywedodd Warren Gatland, rheolwr tîm rygbi Cymru: "Dwi'n credu y bydd yn gadael rygbi Cymru mewn sefyllfa iach iawn, iawn, a'r sialens ydi i rywun sydd yn dod i mewn i barhau gyda'r gwaith da mae wedi ei wneud."

Pan ofynwyd i Gatland a fyddai penderfyniad Roger Lewis yn cael dylanwad ar ei ddyfodol, dywedodd y gŵr o Seland Newydd: "Ydi, mae'n debyg y bydd."

Ychwanegodd: "Mae'n rhaid i chi barchu penderfyniad rhywun. Mae wedi rheoli dros gyfnod ffantastig i rygbi Cymru mewn termau llwyddiant, ac mae'r gwaith y mae wedi ei wneud yn ariannol wedi bod yn gwbl wych.

"Rhaid i chi barchu penderfyniad pobl bob tro, ac fe ddyweda' i eto fod ein perthynas ni wedi bod yn un wych gydag o. Y peth mwyaf ydi'r gefnogaeth mae wedi ei roi i ni. Mae wedi gwneud ein gwaith yn hawdd. Fydde ni ddim wedi gallu gofyn am fwy na'r hyn y mae wedi ei gynnig i ni.