BBC Cymru Fyw

Canolfannau plant: Gohirio cynllun

Published
image copyrightMj Richardson

Mae cyngor Caerdydd yn bwriadu gohirio cynllun i drosglwyddo canolfannau chwarae plant i grwpiau cymunedol.

Roedd rhai cynghorwyr ar y meinciau cefn wedi mynegi eu bod nhw'n anhapus â'r cynlluniau i roi'r gorau i ariannu canolfannau chwarae yn ardaloedd tlotaf y ddinas.

Roedd disgwyl i'r newid ddod i rym fis Ebrill ynghyd â'r gyllideb newydd, ond nawr, mae wedi ei ohirio tan fis Medi.

Mae BBC Cymru'n deall bod oddeutu £300,000 wedi ei roi i'r neilltu i gefnogi gweithwyr y canolfannau am y tro.

Fe gymeradwyodd cabinet y cyngor y gyllideb ar gyfer 2015/16 ddydd Iau diwethaf - ond bydd newid yn cael ei wneud i'r cynnig nawr.

Bydd y cyngor llawn yn pleidleisio ar y gyllideb ddydd Iau.

Straeon perthnasol

  • Cynllun cyllid Cyngor Caerdydd 'yn y fantol'