Dim codiad cyflog i gynghorwyr

  • Cyhoeddwyd
Arian
Disgrifiad o’r llun,
Arian

Mae'r panel sy'n pennu cyflogau cynghorwyr a swyddogion cyhoeddus eraill wedi argymell na ddylen nhw gael codiad cyflog eleni.

Yn eu hadroddiad blynyddol diweddara' fe ddywed Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol eu bod yn "yn ymwybodol iawn o'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â gwaith y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus", a bod hynny wedi llywio'r adroddiad i raddau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir eu bod am weld nifer yr awdurdodau lleol yng Nghymru yn cael ei gwtogi o'r 22 presennol i rwng 6 a 12.

Dywedodd cadeirydd y panel, Richard Penn: "Er bod rhai man newidiadau mewn rhai ffyrdd, mae'r panel wedi cadw'r penderfyniad yn gost-niwtral ar y cyfan."

Y Panel - gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru yn 2008 - sy'n gyfrifol am wneud argymhellion am gyflogau cynghorwyr a phrif swyddogion y cynghorau, awdurdodau'r parciau cenedlaethol, awdurdodau tân ac achub a chynghorau cymuned a thref trwy Gymru.