Pleidlais brotest

  • Cyhoeddwyd
Yr Anrhefn
Disgrifiad o’r llun,
Rhys Mwyn (ar y chwith) yn ei ddyddiau gyda'r band pync Yr Anrhefn

Wrth i'r Etholiad Cyffredinol nesáu, yr archeolegydd Rhys Mwyn sy'n asesu ymgyrchoedd y pleidiau gwleidyddol:

"Felly dyma ni yn wynebu addewidion gan yr holl bleidiau gwleidyddol dros y misoedd nesa'. Os oes unrhyw wers wleidyddol rydyn ni y werin bobl wedi ei dysgu, y wers amlwg yw na fydd y gwleidyddion yn cymryd unrhyw sylw o'r addewidion ar ôl iddynt gael eu hethol.

Diflannu i'r niwl fydd yr addewidion onibai fod yr addewidion yn ymwneud â thoriadau i wasanaethau cyhoeddus neu beidio cosbi banciau a rheini sydd yn osgoi talu trethi.

Ychydig iawn o fynedd na chydymdeimlad sydd gennyf go iawn gyda'r digrifwr Russell Brand, ond rhaid cyfaddef fod gwên fechan yn croesi fy ngwyneb wrth glywed Brand yn ymosod ar wleidyddion.

Yr unig atebolrwydd sydd yna ydi'r un bob pum mlynedd pan gawn y cyfle i ethol mwy o wleidyddion o'r un brethyn (yn sicr yn y cyd-destyn Seisnig/Prydeinig), beth bynnag yw'r blaid.

Daw geiriau'r canwr-gyfansoddwr Americanaidd, Larry Norman, i'm meddwl yn aml y dyddiau hyn:

"And I wonder who would lead us then

If none of us would vote."

Efallai fod yn hen bryd i ni fynd ar 'streic', nid oherwydd y difaterwch mae Brand wedi ei adnabod ymhlith y boblogaeth (ifanc yn sicr) ond fel gweithred bositif i ddysgu gwers i'r gwleidyddion.

Dychmygwch wynebau Cameron, Osborne, Clegg, Balls a Miliband wrth ddarganfod eu bod allan o waith - efallai mai dyma'r unig ddewis sydd ar gael bellach i fynnu gwell gan ein gwleidyddion.

Yng ngeiriau'r anarchwyr Don't vote, it only encourages them, a hyd yn oed os 'di hynny ddim yn cynnig ateb yn y tymor hir, mi fyddai'n sawl peth yn y tymor byr, ofnadwy o ddoniol/ddiddorol, yn wers i'r gwleidyddion ac yn dod â grym yn ôl i'r werin bobl."

Mi fydd Rhys Mwyn yn ymuno â'r Aelod Cynulliad Aled Roberts o'r Democratiaid Rhyddfrydol, Helen Mary Jones o Blaid Cymru a'r Cynghorydd Llafur Sion Wyn Jones ar banel Pawb a'i Farn Nos Iau am 9.30 S4C.