Cyn-brif weinidog Japan yn y Wylfa

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Naoto Kan

Bydd cyn-brif weinidog Japan, Naoto Kan, yn ymweld â safle gorsaf niwclear Wylfa Newydd ar Ynys Môn ddydd Iau, fel rhan o ymgyrch gan fudiadau gwrth-niwclear.

Fe ymddiswyddodd Mr Kan fel prif weinidog y wlad yn dilyn trychineb gorsaf niwclear Fukushima Daiichi yn 2011, pan achosodd daeargryn a tsunami ffrwydradau yn adweithyddion yr orsaf honno, gan ollwng ymbelydredd i'r Môr Tawel.

Dywed Pŵer Niwclear Horizon, y cwmni sydd tu ôl i Wylfa Newydd, y bydd yr atomfa yn cael ei darparu'n ddiogel ac er budd y gymuned.

"Bodau dynol, nid trychineb naturiol"

Wrth ymweld â Chymru, dywedodd Naoto Kan: "Achoswyd yr hyn ddigwyddodd yn Fukushima yn 2011 gan fodau dynol, nid trychineb naturiol. Mae'n glir i mi mae'r hyn achosodd y trychineb hwn oedd ein hymrwymiad i dechnoleg anniogel a drud nad yw'n gydnaws â bywyd ar y blaned hon.

"Yr unig ddewis diogel gydag ynni niwclear yw bwrw o'r neilltu unrhyw gynlluniau ar gyfer ynni niwclear. Yn syml, nid yw'n werth mentro".

Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Gorsaf niwclear Fukushima yn dilyn trychineb 2011

Ychwanegodd y cyn-brif weinidog: "Cyn yr ymdoddiad yn Daiichi, roedd diwydiant niwclear Siapan yn hyderus bod ganddo'r holl fesurau diogelwch yn eu lle. O fewn oriau wedi i'r tsunami daro, daeth yn glir nad oedd ein hisadeiledd corfforol a chyfathrebu'n ddigonol.

"Gwyrdrowyd y syniad o ynni niwclear fel y dull rhataf o ynni yn llwyr. Heb unrhyw ateb i ddelio â gwastraff niwclear, nid oes modd ei ystyried yn lân. Gyda ffynonellau ynni adnewyddol yn datblygu cystal, ac yn barod i gymryd lle ynni niwclear, mae buddsoddi pellach mewn ynni niwclear yn anghyfrifol."

"Dysgu gwersi gwerthfawr"

Mewn llythyr agored at Mr Kan i gyd-fynd gyda'i ymweliad, dywedodd Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredu Horizon: "Nid yw'n bosibilrwydd credadwy y bydd Ynys Môn yn gweld yr amodau naturiol a arweiniodd at ddamwain Fukushima gan nad oes risg seismig na tsunami mawr yma.

"Ond rydyn ni, a'r rheoleiddwyr yn y DU, yn dysgu gwersi gwerthfawr o'r digwyddiad hwnnw er mwyn gwella diogelwch hyd yn oed rhagor.

"Rydyn ni'n falch o gael cefnogaeth gan Lywodraethau a chynrychiolwyr etholedig yn Ynys Môn ac yng Nghymru yn gyffredinol, gan y gymuned leol a gan weithlu'r dyfodol. Ond rydyn ni'n llawn ddeall bod y gefnogaeth hon yn dibynnu ar ddangos yn glir bod diogelwch wrth galon yr hyn a wnawn.

"Rydyn ni'n fwy na pharod i gymryd rhan mewn dadl onest am bŵer niwclear, ond rydyn ni'n dal yn benderfynol ein bod am ddarparu Wylfa Newydd yn ddiogel ac er budd y gymuned."

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd arlunydd o safle arfaethedig Wylfa Newydd