Achos treisio: 'Dim syniad am y DNA'

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Yr Wyddgrug
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae pensiynwr ar gyhuddiad o dreisio menyw yn Sir Ddinbych wedi dweud yn Llys y Goron Yr Wyddgrug nad oedd ganddo unrhyw syniad sut y darganfuwyd ei DNA e ar y fenyw.

Mae Malcolm Donaldson, 73 oed o Gaernarfon, wedi ei gyhuddo o dreisio menyw 24 oed o Brestatyn.

Clywodd y llys fod y fenyw yn credu i rywun roi cyffuriau iddi ac nad oedd yn cofio'r ymosodiad.

Mae'r diffynnydd yn gwadu'r cyhuddiad.

Mewn cae

Dywedodd yr erlynydd Kim Halsall fod yr achos yn anarferol. Roedd y fenyw, meddai, wedi bod i dafarn ar noson yr ymosodiad ym Mawrth y llynedd ond nid oedd yn gallu cofio'r hyn ddigwyddodd wedi iddi adael y bar.

Pan ddihunodd roedd hi'n hanner noeth mewn cae.

Roedd y diffynnydd wedi honni mai dim ond dwywaith yr oedd wedi bod ym Mhrestatyn a mynnu ei fod gartre gyda'i wraig adeg yr ymosodiad.

Mae'r achos yn parhau.