Cyfeiriadau at wasanaethau iechyd meddwl wedi dyblu

  • Cyhoeddwyd
IselderFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae nifer y plant a phobl ifanc sydd wedi eu cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl wedi mwy na dyblu ers 2010.

Ym mis Rhagfyr 2010, roedd 1,200 o bobl dan 18 oed yn disgwyl am eu hapwyntiad cyntaf fel claf allanol, ond roedd y ffigwr wedi codi i 2,500 erbyn Rhagfyr 2014.

Mae penaethiaid y GIG, arbenigwyr a gweithwyr o'r gwasanaethau cymdeithasol o ar draws Cymru yn dod i gynhadledd yng Nghaerdydd ddydd Iau i drafod dyfodol y gwasanaeth.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford bod y gwasanaeth yn wynebu "galw cynyddol".

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi diogelu gwariant ar iechyd meddwl gan gynyddu'r gyllideb o £389m yn 2009-10 i £587m yn 2014-15.

Ond pwysleisiodd Mr Drakeford mai yn dilyn archwiliad o'r mater, daethpwyd i'r casgliad nad oedd "gormod o lawer o'r cyfeiriadau" at wasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc angen y gwasanaeth arbennigol hwnnw.

Ychwanegodd: "Yn sgil hyn daw llawer o rwystredigaeth i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd wrth iddyn nhw gael gwybod eu bod wedi eu hanfon lawr llwybr, na fydd yn ymdrin â'u hanghenion yn y dull orau bosib."