Parth .cymru ar gael i bawb

  • Cyhoeddwyd
parthau cymru a wales

Mae cyfeiriadau parth .cymru a .wales ar y we ar gael i bawb o Ddydd Gŵyl Dewi ymlaen.

Mae'r enwau parth wedi bod ar gael yn gyfyngedig ers Medi 2014 ond o heddiw ymlaen, fe fydd unrhyw un yn gallu dewis y cyfeiriad we neu e-bost delfrydol trwy eu darparwr parthau.

Daw hyn wedi i waith ymchwil diweddar ddangos bod 65% o'r rheiny a holwyd yn nodi eu bod eisiau amlygu eu cysylltiadau Cymreig gydag enw parth .cymru neu .wales pe bydden nhw'n lansio gwefan bersonol neu fusnes newydd.

Ymysg gwefannau amlwg sy'n lansio eu parthau .cymru a .wales ddydd Sul, mae Llywodraeth Cymru, S4C ac Undeb Rygbi Cymru.

'Digwyddiad cyffrous'

Dywedodd Prif Weithredwr S4C Ian Jones: "Mae'r newid heddiw, ar Ddydd Gŵyl Dewi, yn ddigwyddiad cyffrous i ni ac rydym yn falch iawn o fod ymhlith y cyntaf i ddefnyddio'r enw parth newydd.

"Pwysigrwydd defnyddio .cymru i S4C yw ei fod yn atgyfnerthu ein balchder a'n hyder yn ein hunaniaeth yn rhyngwladol.

"Dros y blynyddoedd mae S4C wedi bod yn allforiwr rhyngwladol cynhyrchiol ac mi fydd defnyddio .cymru yn gwneud llawer i atgyfnerthu hyn a chodi proffil Cymru ymhellach ar draws y byd."

Mae llawer o fusnesau, brandiau a sefydliadau eisoes yn defnyddio'r parthau newydd gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Stadiwm y Mileniwm, tîm rygbi'r Scarlets a Chyngor Celfyddydau Cymru.

'Angerdd a balchder'

Ieuan Evans MBE, cyn-gapten tîm rygbi Cymru ydy Cadeirydd Grŵp Cynghori .cymru a .wales.

Fe groesawodd y parthau newydd, gan ddweud mai "bwriad y parthau hyn yw datgan ein hangerdd, balchder a'n gwreiddiau Cymreig i'r byd ar-lein ac o ganlyniad, mae gyda ni nawr y cyfle i wneud hynny, yng Nghymru ac ar draws y byd.

"Rwy'n hynod falch fy mod o'r diwedd yn gallu defnyddio fy nghyfeiriadau we .cymru a .wales ac rwy'n gwybod y bydd unrhyw un gyda chysylltiad â Chymru eisiau gwneud yr un peth ac ymuno â fi wrth i ni Gymreigio'r we."

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Bydd S4C yn defnyddio'r parth .cymru o Ddydd Gŵyl Dewi ymlaen