Cyn-bennaeth ysgol gynradd yn 'gwneud i staff boeni'

  • Cyhoeddwyd
Jill Elizabeth EvansFfynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jill Elizabeth Evans yn bennaeth ar Ysgol Gynradd Heolgerrig rhwng 2005 a 2011

Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed bod cyn-bennaeth ysgol gynradd wedi gwneud i aelod o staff boeni a theimlo'n bryderus am ddysgu yno.

Mae cyn-brif athrawes Ysgol Gynradd Heolgerrig ym Merthyr Tudful, Jill Elizabeth Evans, yn wynebu naw cyhuddiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Mae'r cyhuddiadau, sy'n dyddio o 2007 i 2010, yn ymwneud â bwlio, cam ddefnyddio arian, codi ofn ar staff, ffugio cofnodion cyfarfodydd staff, a gadael i ofalwr yr ysgol edrych ar ôl dosbarth tra'r oedd yr athrawes yn torri ei gwallt.

Mae hi'n gwadu'r holl honiadau, sy'n cael eu clywed gan banel Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd Christine Warren, athrawes yn yr ysgol, y byddai hi yn arfer teithio i'r ysgol ag athrawes arall, Gillian Strong, fyddai yn aml mewn dagrau ar y ffordd yno.

"Roedd hi'n aml yn poeni a theimlo'n bryderus am beth oedd am ddigwydd iddi'r diwrnod hwnnw," meddai Ms Warren wrth y gwrandawiad.

'Rhoi siwmper yn y bin'

Dywedodd Ms Warren am un digwyddiad ble roedd plant o'i dosbarth wedi mynd i weld Ms Evans a honni ei bod yn eu "procio".

Yn ôl Ms Warren, gwahodd Ms Evans y dosbarth i amlygu unrhyw sylwadau oedd ganddyn nhw am yr athrawes yn neuadd yr ysgol.

Doedd dim sail i'r cyhuddiadau, a ni chafodd unrhyw gwynion pellach eu gwneud am Ms Warren, ond dywedodd hi fod y digwyddiad wedi ei gadael yn teimlo'n drist a phryderus am y ffordd oedd Ms Evans wedi delio â'r digwyddiad.

Hefyd, dywedodd Ms Warren bod siwmper â gwerth sentimental oedd hi'n ei gwisgo i'r ysgol wedi diflannu. Dywedodd aelod arall o staff wrthi fisoedd yn ddiweddarach bod Ms Evans wedi ei rhoi yn y bin.

Dywedodd Gwilym Roberts-Harry, yn amddiffyn Ms Evans, bod y brifathrawes wedi trafod safonau gwisg gyda Ms Warren fwy nac unwaith.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.