Carchar am 10 mlynedd am ymosod ar hen ddynes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mrs Davies nad oedd Gavin Tainton wedi dangos unrhyw drugaredd

Mae dyn wnaeth ymosod ar a dwyn gan ddynes 88 oed i gael £15 wedi cael ei ddedfrydu i 10 mlynedd o garchar.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Gavin Tainton, glanhawr ffenestri 32 oed, wedi clymu Constance Davies gyda weiren drydanol a'i gadael hi yn ei chartref ble oedd hi'n byw ar ei phen ei hun.

Aeth Tainton i mewn i gartref Mrs Davies wrth iddi wylio'r teledu, cyn ei thaflu i'r llawr drosodd a throsodd.

Torrodd Mrs Davies ei bys ymysg anafiadau arall yn yr ymosodiad.

Llwyddodd hi i ryddhau ei hun o'r clymau ond ni ddywedodd wrth neb am yr ymosodiad tan y diwrnod wedyn, pan aeth hi at ei doctor.

Dywedodd wrth nyrs nad oed hi eisiau i unrhyw un wybod am yr ymosodiad.

Cafodd olion bysedd Tainton eu darganfod ar olau a drws yn nhŷ'r pensiynwr ym Maesteg, a daeth yr heddlu i wybod ei fod ganddo drafferthion ariannol.

'Dim trugaredd'

Dywedodd y Cofiadur Robert Britton wrtho: "Roedd hwn yn drosedd ffiaidd yn erbyn person bregus 88 oed, yn mynd i'w thŷ mewn modd llwfr, a dywedodd hi nad oeddet ti'n dangos unrhyw drugaredd."

Dywedodd Tainton ei fod wedi cael ei wahodd i gartref Mrs Davies i helpu symud bocsys ychydig wythnosau ynghynt.

Yn ei thystiolaeth, dywedodd Mrs Davies nad oedd Tainton wedi dangos unrhyw drugaredd am yr hyn oedd yn ei wneud.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Suzanne Hughes: "Fe wnaeth Gavin Tainton dargedu'r ddynes yma ond roedd hi'n ddigon dewr i ddweud wrth yr heddlu amdano.

"Mae'n anodd meddwl am ddod wyneb yn wyneb gyda rhywun yn eich bygwth yn eich cartref eich hun.

"Roedd hwn yn drosedd ofnadwy yn erbyn dynes oedrannus ond yn ffodus ni chafodd anafiadau mwy difrifol a bydd y person sy'n gyfrifol yn y carchar am gyfnod sylweddol."