Calon Lân Kyrgyzstan

  • Cyhoeddwyd
Kyrgyzstan
Disgrifiad o’r llun,
Mae Siarl Fernandez a'i wraig Flora wedi bod yn dysgu plant yn yr ysgol ryngwladol yn Kyrgyzstan i ganu Calon lan.

Tra bod cymunedau dros Gymru gyfan yn dathlu dydd gŵyl ein nawddsant, mi fydd 'na ddathlu mawr yn digwydd dros bedwar ban byd hefyd.

Un wlad fydd yn dathlu, fydd gwlad fechan Kyrgyzstan yn Asia.

Daw Siarl Fernandez o Gatalonia yn wreiddiol ond ers iddo ddod drosodd i Gymru gyda'i wraig Flora i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mae'r ddau wedi syrthio mewn cariad gyda Chymru. Roedd Siarl yn astudio Ieithoedd Celtaidd a Flora yn astudio Dwyieithrwydd.

Mae'r gŵr hyd yn oed wedi newid ei enw o Charles i Siarl.

Athrawon ydyn nhw mewn ysgol ryngwladol yn Kyrgyzstan ac fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi mae'r ysgol wedi recordio cân Gymraeg arbennig i nodi'r achlysur.

Dywedodd Siarl: "Roedd Flora a fi eisiau gwneud rhywbeth arbennig i gyflwyno Cymru i'r plant, felly, penderfynon ni ddysgu'r gân Gymraeg Calon Lân i'r plant.

Neges bwysig

"Mae'n gân bert iawn gyda neges bwysig iddi, sef dydy arian ddim yn bwysig ond mae calon hapus yn bwysig iawn.

"Ers ro'n i'n fach, dw i wedi meddwl am y gwledydd Celtaidd fel rhywbeth arbennig. Ond i fi, roedd Cymru yn arbennig. Un diwrnod, pan ro'n i'n blentyn, gwelais i raglen deledu am yr iaith Gymraeg ac am yr Eisteddfod. Roedd e'n ddiddorol iawn i fi. Wedyn, cwrddais i bobl Gymreig a dysgais am Gymru.

"Mae fy nheulu o'r Sbaen Geltaidd, ond mi wnaeth y Celtiaid Sbaeneg golli eu hiaith mwy na 1000 o flynyddoedd yn ôl. Roedd hi'n iaith Brydaneg, fel Cymraeg, Cernyweg a Llydaweg. Ro'n i eisiau dysgu iaith fy nghyndadau a dechreuais i ddysgu Cernyweg ....dechreuais i ddysgu Cymraeg gyda llyfrau a phan ro'n i'n astudio yn Llambed, astudiais i Gymraeg yn y Brifysgol."

Ar hyn o bryd, mae Siarl a Flora yn gweithio mewn ysgol ryngwladol yn Bishkek, prifddinas Kyrgyzstan, ac maent wastad yn hiraethu am Gymru meddai. "'Mae hiraeth yn fy nghalon fel y canodd Dafydd Iwan." meddai

Mae plant o Kyrgyzstan, Rwsia, Canada, America, Pakistan, Twrci, Kazakstan, Korea, Colombia, Tajikistan, Kurdistan, a'r Eidal i gyd yn ddisgyblion yn yr ysgol.

"Mae'r plant yn hoffi iawn o'r gân." meddai.