Cyhoeddi cynllun ar gyfer lagwnau anferth

Cyhoeddwyd
Lagŵn AbertaweFfynhonnell y llun, Tidal Lagoon Swansea Bay Ltd
Disgrifiad o’r llun,
Darlun artist o lagŵn ym Mae Abertawe

Mae'r cwmni tu ôl i gynllun uchelgeisiol i adeiladu lagŵn fyddai'n gwneud defnydd o ynni'r llanw ym Mae Abertawe wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer nifer o lagwnau mawr ar hyd arfordir Cymru.

Dywed cwmni Tidal Lagoon Power eu bod am adeiladu lagwnau mawr oddi ar arfordir gogledd Cymru ac yn aber Afon Hafren hefyd.

Mae'r cwmni yn amcangyfrif y gallai chwe lagŵn gynhyrchu 10% o holl anghenion ynni'r DU petai'r cynlluniau yn derbyn caniatad i'w datblygu.

Byddai'r lagwnau yn cael eu lleoli ger Casnewydd, Caerdydd a ger Bae Colwyn.

Mae'r cwmni'n aros i glywed os caiff eu cynllun ar gyfer lagŵn ym Mae Abertawe sêl bendith yr Arolygiaeth Gynllunio. Petai caniatad yn cael ei roi fe fyddai'r lagŵn hwnnw yn costio £1bn ac yn cynhyrchu digon o ynni i gyflenwi 155,000 o gartrefi am 120 o flynyddoedd meddai'r cwmni.

Ffynhonnell y llun, Tidal Lagoon Swansea Bay
Disgrifiad o’r llun,
Darlun o'r ganolfan ymwelwyr ar gyfer y lagŵn arfaethedig ym Mae Abertawe

Yn ôl prif weithredwr Tidal Lagoon Power, byddai'r lagwnau yn aber Afon Hafren yn llawer iawn mwy na'r hyn sy'n cael ei argymell ar gyfer Bae Abertawe.

"Bydde ni'n gweld lagŵn Caerdydd fel merch i un Abertawe", esboniodd Mark Shorrock.

"Mae Abertawe wedi rhoi rhyw fath o gefnogaeth ariannol i ni, a chefnogaeth y llywodraeth, a chefnogaeth amgylcheddol hefyd. Cam i fyny ydi Caerdydd o Abertawe."

"Byddai'n dal pum gwaith yn fwy o ddŵr, ar hyd ddwy filltir yn bellach o lanw.

"Yn sylfaenol, hwn fyddai'r cyntaf o fflyd o lagwnau ar raddfa fawr y bydde ni'n hoffi ei gyflwyno yn y DU ac yn aber yr Afon Hafren."

Byddai cynllun yn aber Afon Hafren yn gweld lagŵn ar gyfer y llanw fyddai gyda 90 o dyrbinau ac yn cynhyrchu trydan dros ardal 42 milltir sgwâr o faint.

Cyn i unrhyw gynllun dderbyn caniatad datblygu, bydd yn rhaid i'r cwmni dawelu ofnau amgylcheddol sydd yn bodoli, yn enwedig pryderon am yr effaith ar bysgod yn aber Afon Hafren.

Byddai datblygu unrhyw gynllun hefyd yn ddibynnol ar lefel y cymorthdal fyddai'r cwmni yn gallu ei sicrhau am yr ynni gwyrdd fyddai'n cael ei gynhyrchu gan y gwahanol gynlluniau.

Ffynhonnell y llun, Tidal Lagoon (Swansea Bay) plc
Disgrifiad o’r llun,
Cynllun ar gyfer lagŵn ym Mae Caerdydd