Dwy awyren yn osgoi gwrthdrawiad yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
Awyren HawkFfynhonnell y llun, George Herd

Mae adroddiad wedi disgrifio sut y gwnaeth dwy awyren Hawk yr Awyrlu osgoi taro ei gilydd ger Cricieth, Gwynedd, fis Medi'r llynedd.

Roedd ymchwiliad wedi i'r awyrennau Hawk T1 hedfan o fewn traean o filltir i'w gilydd ar gyflymder uchel.

Casglodd yr adroddiad fod perygl o wrthdrawiad Categori A - y lefel uchaf.

Mewn digwyddiad arall ym mis Awst roedd perygl o wrthdrawiad Categori C - lefel gymharol isel - uwchben gogledd Cymru.

Yn y digwyddiad cyntaf ym mis Medi nid oedd gan yr un o'r awyrennau system rhybuddio rhag gwrthdrawiadau.

Cyfrifoldeb cyfartal

Mae adroddiad Bwrdd Airpox y DU yn disgrifio sut roedd un o'r peilotiaid o ganolfan yr Awyrlu yn Y Fali yn ymarfer troi ar gyflymder uchel pan welodd yr ail awyren.

Roedd yr ail beilot yn hedfan am y tro cyntaf ar ei ben ei hun mewn awyren Hawk.

Casglodd yr adroddiad fod cyfrifoldeb cyfartal ar y ddau beilot i osgoi'r gwrthdrawiad a chadw golwg effeithiol ar beth oedd yn digwydd, ond roedden nhw wedi methu â gweld ei gilydd mewn da bryd.

Mae adroddiad am ddigwyddiad Awst yn dweud bod tair awyren Hawk yn hedfan i'r de o Lyn Tegid tuag at Ddolgellau pan welwyd dwy awyren Typhoon.

Wrth i'r awyrennau Hawk gyrraedd ardal Brithdir gwelodd y peilot oedd yn arwain y ffordd yr awyrennau Typhoon yn dod tuag atyn nhw ar lefel isel.

Cafodd y peilotiaid wybod am y digwyddiad dros y radio a dringo i uchder er mwyn osgoi'r perygl.