Addysg Sir Benfro: 200 mewn cyfarfod

Cyhoeddwyd

Fe fu mwy na 200 o rieni mewn cyfarfod cyhoeddus yn Sir Befnro nos Lun i wrthwynebu cynlluniau i newid darpariaeth addysg ôl-16 yn y sir.

Fe glywodd y cyfarfod yn Ysgol Syr Thomas Picton yn Hwlffordd am gynlluniau'r cyngor i gael gwared ar y chweched dosbarth mewn ysgolion a chreu canolfan newydd ar gyfer addysg ôl-16 yng Ngholeg Sir Benfro.

Fe fydd Cyngor Sir Penfro yn dechrau'r broses ymgynghori yn fuan, ac mae rhieni a disgyblion y grŵp ymgyrchu yn awyddus i ddal eu gafael ar yr elfen o ddewis sydd ar gael i ddisgyblion 16 oed ar hyn o bryd.

Mae'n nhw'n poeni y bydd cael gwared ar y dewis hwnnw yn andwyol i ddyfodol rhai disgyblion.