Arian i daclo'r camddefnydd o alcohol

  • Cyhoeddwyd
Vaughan Gething
Disgrifiad o’r llun,
Vaughan Gething

Fe ddywed Llywodraeth Cymru bod y camddefnydd o alcohol yn costio £109 miliwn i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru bob blwyddyn.

Mewn cynhadledd yng Nghaerdydd, dywedodd y dirprwy weinidog iechyd Vaughan Gething bod 34,000 o fynediadau i ysbytai Cymru yn cael eu hachosi gan y camddefnydd o alcohol.

Dywedodd Mr Gething hefyd bod ffigyrau'n dangos fod 42% o oedolion yng Nghymru yn yfed mwy na'r canllawiau swyddogol o alcohol o leiaf unwaith yr wythnos.

O ganlyniad fe fydd Llywodraeth Cymru'n buddsoddi bron £50 miliwn yn ystod 2015-16 er mwyn ceisio mynd i'r afael â'r niwed sy'n gysylltiedig â'r camddefnydd o alcohol a chyffuriau.

Dywedodd Vaughan Gething: "Mae tystiolaeth fod camddefnyddio alcohol yn arwain at ystod o niweidiau iechyd a chymdeithasol, yn enwedig i'r lleiafrif sylweddol sy'n yfed gormod heb sylweddoli eu bod yn niweidio'u hunain.

"Er bod nifer y bobl yng Nghymru sy'n marw oherwydd alcohol wedi bod yn mynd i lawr ers 2008, mae'r ffaith fod pobl yn dal i farw am eu bod yn yfed gormod o alcohol yn atgof o'r heriau sy'n ein hwynebu wrth daclo'r broblem."