Carwyn Jones: Cytundeb 'brysiog a ffwndrus'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Carwyn Jones bod angen mwy o waith ar ddatganoli ar ôl yr etholiad cyffredinol ym mis Mai

Fe gafodd pecyn datganoli newydd i Gymru ei baratoi mewn modd "brysiog, ffwndrus ac anfoddhaol", medd Carwyn Jones wrth aelodau cynulliad ddydd Mawrth.

Mynnodd y prif weinidog bod y cytundeb a gyhoeddwyd ddydd Gwener gan David Cameron a Nick Clegg yn ddim mwy nag arhosfan ar y ffordd i system well.

Roedd Mr Cameron wedi dadlau bod y cytundeb newydd yn diddymu'r rhwystrau i gynnal refferendwm ar bwerau trethu i Gymru.

Ond dywedodd Mr Jones yn y Senedd bod yr argymhellion yn "gyfle wedi'i golli" ar faterion fel cyllido.

Eisoes mae Mr Jones wedi gwrthod galwad Mr Cameron a Mr Clegg am refferendwm gan ddweud bod y cynnig o leiafswm cyllido i Lywodraeth Cymru yn ddim ond "addewid annelwig".

Ychwanegodd: "Gallwn ond fod yn hyderus y bydd Cymru wedi'i gosod ar seiliau teg a chynaliadwy i'r dyfodol pan fydd cytundeb am y manylion.

"Fe fydd hynny'n fater i'r llywodraeth nesaf [yn San Steffan] ar ôl yr Etholiad Cyffredinol yn yr Adolygiad Gwariant nesaf."