Cyn-brifathrwes yn gwadu camymddwyn

  • Cyhoeddwyd
Jill Evans
Disgrifiad o’r llun,
Ms Evans oedd pennaeth Ysgol Heolgerrig rhwng 2005 a 2011

Mae cyn-brifathraws ysgol gynradd ym Merthyr Tudful wedi gwadu ymddwyn mewn modd ymosodol neu fygythiol tuag at aelodau eraill o staff.

Dywedodd Jill Evans, 54 oed, cyn-bennaeth Ysgol Gynradd Heolgerrig wrth wrandawiad disgyblu Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru:"Tydw i erioed wedi bod yn ymosodol yn yr ysgol, tydw i erioed wedi colli fy nhymer."

Mae Ms Evans yn gwadu naw cyhuddiad o ymddygiad proffesiynol anerbyniol, gan gynnwys bwlio, cam ddefnyddio arian, codi ofn ar staff, ffugio cofnodion cyfarfodydd staff, a gadael i ofalwr yr ysgol edrych ar ôl dosbarth tra'r oedd yr athrawes yn torri ei gwallt.

Torri canllawiau'r cyngor?

Yn ogystal mae wedi'i chyhuddo o benodi cariad ei mab, Lindsay Bolton, fel cymhorthydd dysgu, gan dorri canllawiau'r cyngor.

Mae hi wedi ei chyhuddo'n bellach o roi codiadau cyflog i Ms Bolton heb y sêl bendith priodol.

Ond dywedodd Ms Evans wrth y gwrandawiad mai hyd y gwyddau hi, roedd gan Ms Bolton gyfeillgarwch "platonig" gyda'i mab pan gafodd hi ei recriwtio.

Roedd hi'n anghytuno gyda thystiolaeth aelod arall o staff ddyweddod ei bod hi'n credu bod Ms Evans yn ymwybodol o'r berthynas rhwng Lindsay Bolton a'i mab, gan ddweud bod y brifathrawes wedi dod i nôl y ddau o'r maes awyr wedi iddyn nhw fod ar ei gwyliau gyda'i gilydd.

Dywedodd Ms Evans: "Roedd hynny'n gwbl ffug... wnaethon ni erioed fynd i nôl Scott a Lindsay.

"Tydw i ddim yn gwybod pam bod pobl yn rhoi dau a dau at ei gilydd gan feddwl mai hi oedd ei gariad, roedd yn berthynas gwbl platonig."

"Brwydr bwer"

Mi wnaeth Martin Jones, ar ran yr erlyniad, awgrymu wrth Ms Evans bod "brwydr bwer" wedi datblygu dros wyliau'r haf 2010 rhyngddi hi a phennaeth llywodraethwyr Ysgol Heolgerrig, Paul Brown. Daeth y frwydr honno i ben ar ddechrau'r tymor newydd gyda ffrae dros gae chwarae newydd i'r ysgol.

Gwadodd Ms Evans bod brwydr bwer yn bodoli, ond dywedodd ei bod yn pryderu am y newidiadau roedd Mr Brown wedi eu gwneud i gynlluniau am gae chwarae newydd dros yr haf, gan ddweud ei bod hi'n teimlo nad oedd y newidiadau'n "adeiladol" i'r ysgol na'r plant.

Mi wnaeth hi wadu ceisio dylanwadu ar staff eraill er mwyn iddyn nhw ymuno â hi i wrthwynebu'r cynlluniau.

Yn gynharach roedd Ms Evans wedi honni fod gan Mr Brown "bersona brawychus" a'i bod yn ei ofni.

Derbyniodd Ms Evans y byddai'r honiadau o fwlio yn ei herbyn, os yn wir, yn gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol amhriodol, ond ychwanegodd y byddai hyn wedi bod yn "newid mewn personoliaeth llwyr" ar ei rhan.

Mae'r gwrandawiad yn parhau yng Nghaerdydd.