Traean o bobl Cymru yn troi at y we am newyddion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae 30% o bobl Cymru yn troi at y we a'r cyfryngau cymdeithasol am newyddion

Mae bron i draean o bobl Cymru yn troi at y we a'r cyfryngau cymdeithasol er mwyn darganfod y newyddion diweddaraf, yn ôl arolwg barn i BBC Cymru.

Dywedodd 30% o bobl eu bod yn bennaf yn edrych ar-lein am straeon, ond y teledu sydd ar y blaen, gyda 39% yn dewis gwylio rhaglenni newyddion fel eu prif ffynhonnell.

Mae 16% yn troi at bapurau newydd, tra bod 12% yn dewis y radio. Dwedodd y gweddill, 3%, nad oedd diddordeb ganddyn nhw yn y newyddion.

Cafodd 1,000 o bobl eu holi gan ICM rhwng 19 a 26 Chwefror.

Dywedodd Emma Meese, darlithydd i ganolfan newyddiaduriaeth gymunedol Prifysgol Caerdydd, bod y dechnoleg nawr yn gwneud hi'n haws i ddarllen y newyddion.

"O'n i ddim wedi synnu o gwbl am y ffigurau, oherwydd y nifer o bobl ry'n ni'n gweld gyda'u trwynau wedi glynu i'w ffonau symudol," meddai.

"Gyda'r cynnydd mewn gwerthiant dyfeisiadau symudol, mae pobl nawr yn defnyddio'r we tra bo' nhw'n mynd o le i le i gael gafael yn y newyddion."

Dadansoddiad Huw Thomas, Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru

Tu ôl i brif ffigurau'r arolwg mae'r data am flaenoriaethau newyddion yn dangos bod y mwyafrif o bobl rhwng 18 a 34 oed yn troi at y we am y straeon diweddaraf.

Dywedodd 58% o oedolion ifanc mai'r cyfryngau cymdeithasol a'r rhyngrwyd oedd eu hoff ffynhonnell newyddion. Dim ond ymhlith y rhai dros 65 oed oedd y mwyafrif - 54% - yn dewis y teledu.

Does neb eto yn barod i broffwydo'r diwedd i raglenni newyddion ar deledu neu radio, ac mae'r golygyddion sy'n cyhoeddi papurau newydd yng Nghymru wedi mynnu dro ar ôl tro eu bod yn mynd i barhau i argraffu copïau caled.

Ond mae'r cyfryngau traddodiadol wedi dechrau ymdopi yn barod gyda'r drefn newydd, gyda mwy o bwyslais ar ochrau digidol eu busnesau.

Ac maen nhw'n siŵr o ddal ati ar y we, wrth i'r galw barhau i gynyddu.