Protest dyfodol ysgolion ym Mhenfro

  • Cyhoeddwyd
Protestwyr
Disgrifiad o’r llun,
Pobl ifanc yn lleisio'u barn cyn i gynghorwyr Penfro gwrdd ddydd Iau

Mae dros 500 o bobl yn protestio ger pencadlys Cyngor Penfro yn yr Hwlffordd ddydd Iau yn erbyn cynlluniau'r cyngor i ad-drefnu darpariaeth chweched dosbarth yn y sir.

Mae'r cynlluniau i ad-drefnu ysgolion uwchradd yn cynnwys creu canolfan chweched dosbarth newydd yng Ngholeg Penfro, fyddai'n cymryd lle addysg ôl-16 mewn ysgolion.

Mae gwrthwynebwyr yn pryderu y byddai creu canolfan bwrpasol yn arwain at ddiffyg dilyniant i fyfyrwyr, gan amharu ar eu cyfleoedd hirdymor.

Mae Cyngor Penfro yn bwriadu ymgynghori ar y cynllun.

Mae'r brotest yn cael ei chynnal y tu allan i gyfarfod llawn o'r cyngor er nad yw'r ad-drefnu yn fater sy'n cael ei drafod.