Newid byd i staff canolfan Gwylwyr y Glannau Abertawe

Geraint Thomas
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
arwydd gwylwyr y glannau

Heddiw, ddydd Gwener 6 Mawrth, yw'r diwrnod olaf bydd Gwylwyr y Glannau yn derbyn galwadau brys yn eu canolfan yn Abertawe.

Wrth i'r gwasanaeth gael ei ail strwythuro, bydd tri aelod o staff o'r ganolfan yn symud i orsaf Aberdaugleddau.

Fe fydd pump arall yn trosglwyddo i wasanaeth achub y glannau ac 11 yn colli eu swyddi'n wirfoddol.

Er y bydd y ganolfan yn aros ar agor fel swyddfa weinyddol a safle i gynnal sesiynau hyfforddi, mae blynyddoedd o brotestio wedi bod erbyn y cynlluniau.

'Symud ymlaen'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Owain Davies yn cyn-aelod o'r bad achub

Y dyn busnes Owain Davies, sy'n gyn aelod o griw bad achub Porth Tywyn, fu'n pwyso a mesur y newidiadau sydd ar droed:

"Does neb yn lico gweld pobol yn cael eu diswyddo. Ond wedi dweud hynny ma'r byd yn symud ymlaen. Ma' technoleg yn gwella, ma' gallu pobol yn newid.

"Mae'n anffodus, ond dwi ddim yn credu y bydd pobol yn cael eu heffeithio cymaint a bydden nhw wedi 10 neu 20 mlynedd yn ôl."

"Un o'r pryderon yw bod gwybodaeth leol yn mynd i gael ei golli - ond wedi dweud hynny, ma 'da nhw mobile units rownd arfordir Cymru i gyd, a ma'r gwybodaeth leol gyda nhw ac wrth gwrs profiadau o'r ardal leol."

Blaenoriaethu

Pryder arall yw bod ardal y Gwŷr ac Abertawe yn mynd i golli rhan o'u hanes wrth i bresenoldeb Gwylwyr y Glannau leihau yno.

Ond rhaid blaenoriaethu'r hyn sydd orau i'r gwasanaeth yn ôl Owain.

"Ma hanes yn rhywbeth sy'n bwysig i ni gyd. Ond wedi dweud hynny, ma rhaid i ni gymryd y safbwynt emosiynol i ffwrdd. Anghenion pobol sydd ar y môr sy'n bwysig, dim y pethau emosiynol."

Ac fel dyn busnes, a yw'r newidiadau yn gwneud synnwyr ariannol?

"Ma'r costau yn gorfod cael eu hystyried. Ma rhaid iddyn nhw fod yn rhesymol ac os oes gormod o bobol gyda nhw achos bod technoleg wedi symud mlan, ma hwna'n ddigon teg."