Cyfle arall i sinema'r Scala ym Mhrestatyn

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cyhoeddi enw'r cwmni sydd wedi cymryd rheolaeth dros sinema'r Scala ym Mhrestatyn.

Aurora Leisure yw'r llesddeiliaid newydd, sy'n cymryd rheolaeth ar ôl i'r sinema gau ei drysau ddechrau'r flwyddyn.

Cafodd £3.5m ei fuddsoddi yn y sinema yn 2009, ond roedd rhaid iddi gau yn 2015 ar ol cael gwybod y byddai'n colli grant gan y cyngor.

Dywedodd Cyngor Sir Ddinbych bod rheolwr Aurora, Rob Arthur, wedi cael profiad rhyngwladol helaeth yn y maes.

Ychwanegodd Huw Jones o'r Cyngor: "Mae gan y cwmni hanes o droi ffawd sinemâu cymunedol sy'n ei chael hi'n anodd, a darparu'r union gyfleuster sy'n canolbwyntio ar y gymuned rydym am ei weld yn dod yma ac yn ffynnu ar gyfer trigolion Prestatyn ac ymwelwyr ymhellach i ffwrdd."

Y bwriad yw agor y sinema erbyn mis Ebrill, a bod yn "gwbl weithredol" erbyn Mai.