Damwain A470: Pedwar wedi marw

  • Cyhoeddwyd
arwyddion damwain a470

Mae disgybl a chyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yn Y Barri ymysg y pedwar sydd wedi marw wedi damwain ar yr A470 ger Storey Arms nos Wener.

Mae tri pherson mewn cyflwr difrifol

Fe gafodd yr heddlu eu galw toc cyn 10.15pm.

Roedd dau gar Volkswagen Golf wedi taro yn erbyn ei gilydd.

Bu farw gyrrwr un o'r ceir a dau deithiwr yn y car hwnnw. Fe gafodd dau deithiwr arall o'r un car eu cludo i'r ysbyty mewn cyflwr difrifol.

Yn ogystal, mae menyw - oedd yn teithio yn y car arall - wedi marw, a'r gyrrwr yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Arestio pum gyrrwr

Mae'n debyg fod nifer o geir yn teithio mewn confoi ar y pryd, ac mae pum gyrrwr - oll yn 17 neu 18 oed - oedd yn rhan o'r criw wedi eu harestio dan amheuaeth o yrru'n beryglus.

Mae'r pum yn parhau i fod yn y ddalfa.

Mae ymchwiliad yr heddlu i beth achosodd y ddamwain yn parhau.

Bnawn Sadwrn, fe gadarnhaodd pennaeth Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Dylan Jones fod disgybl o'r chweched dosbarth a chyn-ddisgybl wedi marw. Ychwanegodd fod disgybl arall wedi ei anafu'n ddifrifol.

"Roedd 'na eisteddfod yn yr ysgol y bore 'ma, a roedd 'na rai o'r chweched yn stiwardio pan ddaeth y newyddion.

"Dw i wedi siarad â'r rhieni a 'dy ni nawr yn paratoi at ddydd Llun er mwyn cynnig cyngor a chwnsela i'r disgyblion."