Annog pobl i roi eu barn am gartrefi gofal

  • Cyhoeddwyd
gofal

Mae ymgyrch ar y gweill i annog pobl i adolygu cartrefi gofal ar wefan arbennig, er mwyn codi safonau.

Mae'r cynllun - sy'n cael ei dreialu yn ardal Gwent - yn gobeithio y bydd ychwanegu rhagor o wybodaeth am gartrefi'r ardal i'r wefan yn denu pobl i wneud sylw.

Os oes 'na adolygiad gwael yn cyrraedd y wefan, yna mae cyfle i'r cartref dan sylw ymateb, cyn i'r holl sylwadau gael eu rhoi ar y wefan.

Mae rhai ymgyrchwyr wedi croesawu'r fenter, ond mae eraill yn teimlo y byddai system sgorio - yn debyg i'r sticeri hylendid bwyd - yn fwy llwyddiannus.

Er bod gwefannau eraill yn cynnig system adolygu, gobaith y 'Canllaw Gofal Da' yw y bydd y cartrefi dan sylw yn ymateb i'r sylwadau.